Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ mạng, hội nghị trực tuyến, tạp chí trực tuyến

Giới thiệu mạng VinaREN

Giới thiệu mạng VinaREN

VinaREN - Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (Vietnam Research and Education Network) được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xây dựng duy trì và phát triển. VinaREN chính thức khai trương...