Giới thiệu

Giới thiệu

Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia là thư viện có không gian cổ kính tọa lạc tại trung tâm của Thủ đô Hà Nội và có nguồn dữ liệu KH&CN hiện...

Nguồn lực thông tin

Nguồn lực thông tin

Thư viện KH&CN quốc gia là thư viện đa ngành, đa lĩnh vực có truyền thống phát triển lâu đời ở nước ta.Thư viện có nguồn tài liệu điện tử trong nước và quốc tế phong phú, đa dạng nhất cả nước trong...

Liên hợp thư viện

Liên hợp thư viện

Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN (Vietnam Library Consortium on e-Resources) được thành lập năm 2004, là tổ chức hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Cục Thông tin...

Dịch vụ thư viện

Dịch vụ thư viện

Dịch vụ bạn đọc đặc biệt cho phép cá nhân các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên truy cập từ xa tới các công bố khoa học trong nước của các tác giả Việt Nam, đọc thông tin về kết...

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Thư viện KH&CN quốc gia, Cục Thông tin KH&CN quốc gia Địa chỉ: 24-26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.