Tăng cường thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Sử dụng DVCTT là bước tiến mới trong cải cách hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở mọi lúc, mọi nơi, không phải đi lại nhiều lần, không phải xếp hàng và không mất thời gian chờ đợi. Đặc biệt, khi sử dụng DVCTT, người dân và doanh nghiệp sẽ tránh được sự quan liêu, phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức; tăng tính công khai, minh mạch của TTHC. Việc gửi hồ sơ qua DVCTT còn giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet; đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ.

Vì vậy, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đề nghị các tổ chức/cá nhân tăng cường thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ qua Hệ thống đăng ký trực tuyến theo một trong các địa chỉ sau:

- Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

- Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: https://dichvucong.most.gov.vn

- Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.vista.gov.vn

Kết quả đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Giấy chứng nhận đăng ký kết quả) được trả trực tuyến trên môi trường mạng và qua dịch vụ bưu điện.

Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung liên quan đến bảo vệ Bí mật nhà nước, đề nghị các tổ chức/cá nhân vui lòng liên hệ theo số điện thoại 024-3934-9116 để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.