Thông báo công khai giao quyền sở hữu tài sản (hệ thống tưới phun mưa cho cây chè) thuộc Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Ứng dụng công nghệ tưới phun mưa cho chè trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang"

Cập nhật vào: Thứ tư - 21/09/2022 14:33 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 5316 In bài viết

Những tin mới hơn