Chào gói thầu "Thuê đường truyền kết nối internet (200 mbps quốc tế và 1000 mbps trong nước) và "Thuê máy chủ Backup dữ liệu và cung cấp dịch vụ giám sát máy chủ và các dịch vụ vủa mạng Thông tin KH&CN"

Cập nhật vào: Thứ ba - 09/04/2024 23:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 518 In bài viết