Việt Nam sẽ có Trung tâm xuất sắc đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất

Tổ chức Năng suất châu Á hỗ trợ xây dựng trung tâm này để phát triển nguồn nhân lực, hài hòa các tiêu chuẩn và thúc đẩy tăng năng suất.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (bìa phải) tặng quà lưu niệm TS. Achmad Kurnia Prawira Mochtan tặng quà tại buổi tiếp. Ảnh: HTQT

Thông tin về việc hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) xây dựng Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và TS. Achmad Kurnia Prawira Mochtan, Tổng thư ký APO trao đổi tại buổi tiếp ngày 30/11/2019 khi ông có chuyến thăm Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ.

Năng suất và đổi mới sáng tạo là nội dung xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam (2020 - 2030), theo đó Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đề nghị APO cùng phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đơn vị có liên quan triển khai những nội dung liên quan năng suất và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là việc xây dựng Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất tại Việt Nam.

"Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn bị đề án về Trung tâm xuất sắc này để gửi tới APO vào năm 2020", Bộ trưởng nói. 

Hiện APO đã hỗ trợ bốn nền kinh tế thành viên thành lập các Trung tâm xuất sắc (Center of Excellence - COE) về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất tại Singapo, Philipin, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc). Việt Nam trở thành nền kinh tế thứ năm được APO hỗ trợ thành lập Trung tâm xuất sắc này.

TS Achmad Kurnia Prawira Mochtan khẳng định, APO sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ cho Việt Nam thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tạo động lực cho phát triển năng suất và mong muốn mở rộng phạm vi ứng dụng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực: Nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, hài hòa các tiêu chuẩn...

Liên kết nguồn tin: https://vnexpress.net/khoa-hoc/viet-nam-se-co-trung-tam-xuat-sac-doi-moi-sang-tao-thuc-day-nang-suat-4020439.html

Nguồn tin: https://vnexpress.net/khoa-hoc/viet-nam-se-co-trung-tam-xuat-sac-doi-moi-sang-tao-thuc-day-nang-suat-4020439.html