Hàn Nội hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước sự bùng nổ mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành “Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025” nhằm đẩy mạnh hỗ trợ, đưa Thủ đô trở thành một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước.

Không gian khởi nghiệp BK-Hub của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, một trong những đơn vị thực hiện hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp bài bản.

Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Thời gian qua, Hà Nội luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Hiện, thành phố có 26 tổ chức là các "vườn ươm" doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp... Đặc biệt, Cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Hà Nội (http://www.startupcity.vn) đã quy tụ được 800 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup) và một số tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư. "Các chính sách thành phố đang triển khai dần tạo môi trường thuận lợi, gây dựng được niềm tin để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ra đời và phát triển", Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết.

Dưới góc độ của một doanh nghiệp, Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ viễn thông (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) Nguyễn Thuận cho rằng, những năm gần đây, thành phố luôn khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển... Những chính sách, cơ chế và sự hỗ trợ thiết thực đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp ra đời, trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Dù vậy, sự phát triển của các doanh nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố chưa tương xứng với tiềm năng. Hiện, các doanh nghiệp này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (khoảng 0,1%) trên tổng số doanh nghiệp khởi nghiệp. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Lê Văn Quân cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội còn nhiều hạn chế. Cụ thể, số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo gọi được vốn từ các quỹ đầu tư rất ít, phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ là doanh nghiệp nhỏ cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật số, chưa phải là các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo đúng nghĩa. Chỉ có một số ít các vườn ươm hoặc trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp của Thủ đô thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp một cách bài bản.

"Hà Nội hiện còn thiếu các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) dựa trên nghiên cứu khoa học - công nghệ, vốn là nền tảng để phát triển bền vững; chưa có sự kết nối giữa cơ sở nghiên cứu - startup - nhà đầu tư - doanh nghiệp - các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, để thiết lập một mạng lưới tương trợ lẫn nhau", ông Lê Văn Quân nói.

Đẩy mạnh kết nối nguồn lực

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn của cả nước, ngày 9-9-2019, UBND thành phố đã ban hành “Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025”. Theo đó, Hà Nội thực hiện nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phấn đấu đến năm 2025, thành phố sẽ hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo và 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm. Trong đó, ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng 500 tỷ đồng...

Theo ông Lê Văn Quân, để thực hiện vai trò kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố, Hà Nội đang triển khai kế hoạch thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố. Trước mắt, thành phố hỗ trợ hình thành 3-5 "vườn ươm" doanh nghiệp, không gian khởi nghiệp chung để phục vụ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. 

Nhằm cụ thể hóa các nội dung của đề án và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thành phố tới các đối tượng thụ hưởng, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức nhiều hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo…, để sớm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong năm 2020, bên cạnh việc tổ chức một cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, Sở sẽ tạo lập môi trường giao lưu cộng đồng khởi nghiệp thông qua Ngày hội khởi nghiệp Thủ đô, Hội chợ công nghệ, Ngày trình diễn công nghệ…; hỗ trợ khoảng 25 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành có lợi thế, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, khởi nghiệp sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản khẳng định, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về việc tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, đầu tư, góp vốn; đồng thời bố trí nguồn ngân sách để triển khai đề án. Trong đó, đặc biệt chú trọng hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền thành phố nhằm hỗ trợ khởi sự kinh doanh.

 

 

 

NASATI