Vùng não đóng vai trò chính trong việc điều chỉnh hành vi nuôi dạy con

Theo một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu của Đại học California tại Los Angeles, amygdala là một vùng não bộ có liên quan đến cảm xúc và hành vi xã hội đã được phát hiện đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hành vi nuôi dạy con cái. Sự khác biệt trong vùng não này giữa nam và nữ giúp giải thích tại sao hai giới lại cư xử khác nhau.
 
brain
 
Nuôi dạy con cái là một hành vi xã hội phổ biến từ động vật không xương sống đến con người, rất quan trọng đối với sự sống còn của con cái. Ở người, không thể thiếu sự hỗ trợ của cha mẹ đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em và thanh thiếu niên, nó có ý nghĩa với hạnh phúc trong cuộc sống sau này. Đặc điểm quan trọng của việc nuôi dạy con cái là hai giới tính cư xử khác nhau. Các nhà khoa học trước đây chưa hiểu cách bộ não điều chỉnh khác biệt việc nuôi dạy con cái giữa con đực và con cái. Những nghiên cứu sau này cho thấy, sự khác biệt giới tính trong não và liên quan đến hành vi là rất quan trọng để cải thiện điều trị rối loạn não, bởi vì có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ về tỷ lệ mắc và triệu chứng của nhiều rối loạn.

Các nhà khoa học đã sử dụng các công nghệ khác nhau để nghiên cứu cách não điều chỉnh việc nuôi dạy con cái ở chuột đực và chuột cái. Họ kết hợp phương pháp để hình dung mô hình hoạt động của não, cũng như kích hoạt bộ tế bào não riêng lẻ. Điều này cho thấy một khu vực của bộ não được gọi là amygdala trung gian thúc đẩy sự tham gia tích cực của việc nuôi dạy con cái ở con cái, trong khi chỉ thúc đẩy việc nuôi dạy con cái trong một số trường hợp nhất định ở con đực.

Bằng cách nghiên cứu các gen được thể hiện trong những tế bào não cụ thể từ nam và nữ, họ đã đưa ra một lời giải thích phân tử tiềm năng cho sự khác biệt giới tính. Đó là sự khác biệt giới tính trong não ở cấp độ phân tử và chức năng. Ở người, hiểu làm thế nào những khác biệt trong não có thể đóng góp cho sức khỏe và bệnh tật có ý nghĩa đối với việc điều trị một số rối loạn tâm thần. Nghiên cứu này đưa ra một vai trò thiết yếu của amygdala trong việc điều chỉnh hành vi nuôi dạy con cái. Những phát hiện mới này ở chuột góp phần vào sự hiểu biết của các nhà khoa học về nuôi dạy con cái và các hành vi xã hội khác ở người.

Nghiên cứu xuất hiện trên tạp chí Cell.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-03-brain-region-key-role-parenting.html, 8/3/2019