Tương lai của trí tuệ nhân tạo trong ngành dược học

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm một cuộc cách mạng trong ngành dược học và công nghệ sinh học. Sức mạnh không giới hạn của nó trong việc dự đoán dựa trên các tập dữ liệu lớn đang nâng cao hiểu biết về các bệnh tật, cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc chẩn đoán, đẩy nhanh quá trình phát hiện thuốc mới và cải thiện các thử nghiệm lâm sàng.

Đóng góp cơ bản của AI: AI không chỉ là một công cụ phân tích dữ liệu thí nghiệm. Nó còn có thể phát triển các phương pháp chẩn đoán mới, tìm ra các tương quan trước đó không được phát hiện để chẩn đoán hoặc dự đoán bệnh tật.

Nghiên cứu thuốc và tiết kiệm chi phí: AI có sức mạnh lớn để xác định, thậm chí là thiết kế, các ứng viên điều trị mới sử dụng dữ liệu hiện có. Nó có thể dự đoán mối quan hệ cấu trúc-chức năng cho các loại thuốc phân tử nhỏ, xác định mục tiêu mới và sàng lọc ứng viên bằng cách thực hiện động học phân tử. Các khả năng này chuyển đổi trực tiếp thành nhiều phương pháp điều trị với chi phí thấp hơn. Một phân tích gần đây dự đoán rằng sự cải thiện nhỏ do AI đưa ra trong phát triển thuốc có thể mang lại 50 phương pháp điều trị bổ sung trong vòng 10 năm, đồng thời tạo ra cơ hội trị giá 50 tỷ USD. AI cũng có thể giảm chi phí trước lâm sàng từ 20-40% ở một số lĩnh vực.

AI trong thử nghiệm lâm sàng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: AI cung cấp một cơ hội lớn để giảm thời gian và chi phí cho quá trình đưa một loại thuốc mới ra thị trường. Nó có thể cải thiện việc chọn lựa người tham gia thử nghiệm bằng cách khai thác các hồ sơ sức khỏe điện tử và văn bản y học. AI cũng có thể cải thiện theo dõi bệnh nhân thông qua theo dõi số liệu kỹ thuật số, theo dõi chính xác hơn quá trình tiến triển của bệnh tật bằng cách sử dụng các biomarker và cải thiện phân tích dữ liệu về an toàn và hiệu quả. Nó còn có thể tìm ra mẫu dữ liệu mà con người có thể bỏ lỡ, dẫn đến các mục tiêu hoặc liệu pháp mới.

Chiến lược bảo hộ sở hữu trí tuệ và các quy trình đăng ký bằng sáng chế: Trong quá trình đăng ký bằng sáng chế, các công ty cần lập kế hoạch rõ ràng để vượt qua những thách thức trong việc có được bằng sáng chế dành cho các đổi mới dựa trên AI. Ở Hoa Kỳ, quyết định Alice của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và các vụ án sau đó đã làm cho việc đạt được bằng sáng chế cho các đổi mới sử dụng phần mềm và máy tính trở nên khó khăn hơn. Các công ty cần lập kế hoạch để viết những đề xuất rõ ràng và phản ánh sự tiến bộ công nghệ so với công nghệ thông thường.

Vấn đề khác cần xem xét: Sự gia tăng của AI đã làm nổi lên các vấn đề giới tính hoặc chủng tộc, mà các công ty dược học cần phát hiện và loại bỏ. Hệ thống AI thường khó có thể tổng quát hóa ngoài dữ liệu được sử dụng để đào tạo nó. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề chẩn đoán sai, các vấn đề an toàn không được phát hiện hoặc phản ứng ngược không chính xác cho một số bệnh nhân.

Các tiến bộ lớn nhất của AI trong ngành dược học và công nghệ sinh học vẫn chưa đến và cơ hội dẫn đầu thị trường sẽ đến với các công ty bảo vệ tốt quyền sở hữu trí tuệ của mình và tận dụng những cơ hội mà AI mang lại.

P.A.T (NASATI), theo https://www.linkedin.com/, 2/2024