Tuổi thọ có thể bị ảnh hưởng bởi giới tính và tuổi tác

Các nhà khoa học ở Thụy Sĩ và Hoa Kỳ liên kết với một số tổ chức đã báo cáo bằng chứng rằng di truyền tuổi thọ bị ảnh hưởng bởi cả giới tính và tuổi tác. Trong bài báo đăng trên tạp chí Science, họ đã mô tả về quá trình lão hóa ở chuột và người.

Nhóm tác giả đã nghiên cứu quá trình lão hóa trong nhiều năm nhưng vẫn chưa có lời giải thích hợp lý cho việc tại sao sinh vật già đi và tại sao một số sinh vật sống lâu hơn những sinh vật khác. Trong nỗ lực gần đây, họ đã tự hỏi liệu thứ gì đó trong bộ gen có đóng vai trò trong việc một loài sống trung bình được bao lâu.

Ở nghiên cứu trước đây, khi hoàn thành đã tạo ra một tập dữ liệu rất lớn về thông tin liên quan đến quá trình lão hóa ở gần 3.000 con chuột, và chứa thông tin di truyền. Sau khi có được quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu, nhóm nghiên cứu hiện tại đã phân tích thông tin di truyền đó, và tiến hành lập bản đồ locus tính trạng số lượng. Họ tìm thấy nhiều locus mà chúng có thể liên quan đến tuổi thọ, một số locus đặc trưng cho giới tính này hoặc giới tính khác. Số chuột có cân nặng hơn trong những năm đầu hoặc những con có quy mô lứa nhỏ có xu hướng chết trẻ hơn. Những gen tương tự có liên quan đến quá trình lão hóa có thể đóng vai trò nào đó trong hai đặc điểm còn lại. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra gen liên quan đến lão hóa mà họ phân lập dường như không hoạt động cho đến giai đoạn sau của cuộc đời.

Sau đó, họ đã nghiên cứu dữ liệu có sẵn trong ngân hàng sinh học công và phát hiện ra gen của con người có vai trò giống như gen liên quan đến tuổi tác ở chuột. Tiếp theo, là tìm thấy gen tương tự ở một loại sâu, việc vô hiệu hóa các gen đó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng. Nghiên cứu này chỉ là một trong nhiều bước để chứng minh rằng con người và các loài động vật khác có gen đóng vai trò trực tiếp trong việc chi phối tuổi thọ.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2022-09-mouse-genetics-longevity-gender-age.html, 30/9/2022