Sử dụng mô hình tính toán để tìm hiểu một số vi-rút cúm gây nhiễm trùng nặng hơn

Vi-rút cúm gia cầm; hay cúm gia cầm, thường lây nhiễm vào các loài chim. Nhưng khi vi-rút lây nhiễm sang người, nó có thể gây bệnh nặng hơn các vi-rút cúm tương tự khác.

Tác giả nghiên cứu Jason Shoemaker đến từ Đại học Pittsburgh, đã sử dụng mô hình tính toán để hiểu phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với bệnh cúm gia cầm. Nghiên cứu đã được xuất bản trên tạp chí Virus, phát hiện ra mức độ interferon có thể là nguyên nhân khiến nó biểu hiện nghiêm trọng hơn; và cũng có thể là chìa khóa để điều trị nó.

Jason Shoemaker cho biết: “Thật khó để thấy những gì đang xảy ra trong cơ thể con người khi bị nhiễm vi-rút, nhưng mô hình tính toán của chúng tôi có thể giúp hiểu phản ứng của hệ miễn dịch và nơi có thể giúp nó hoạt động tốt hơn. Chúng tôi cần thêm mô hình để thực sự hiểu những gì sẽ xảy ra với những người có nguy cơ cao khi họ bị nhiễm bệnh. Sau đó, có thể tìm ra cách điều trị tốt hơn cho họ”.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ những con chuột bị nhiễm H5N1, cúm gia cầm độc lực cao (gây bệnh) hoặc H1N1, cúm lợn độc lực thấp. Sau đó, họ áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên kỹ thuật để lập mô hình và dự đoán sự nhân lên của vi-rút cũng như các phản ứng miễn dịch chính dựa trên sự lây nhiễm của chuột, bao gồm mức độ interferon và hoạt động của tế bào miễn dịch.

Bằng cách khám phá phản ứng sinh học khác nhau, các nhà khoa học có thể xác định rằng tốc độ sản xuất interferon thúc đẩy những phản ứng miễn dịch đặc hiệu của chủng được quan sát thấy ở chuột. Nói cách khác, tải lượng vi-rút cao và kết quả sản xuất interferon của các tế bào trong phổi sau khi nhiễm H5N1 dường như là lý do chính dẫn đến các kết quả nhiễm trùng khác nhau.

Trợ lý giáo sư Jason Shoemarker giải thích: “Mô hình này cung câp nhiều bằng chứng hơn cho giả thuyết rằng interferon được gây ra sớm và nghiêm trọng hơn bởi chủng H5N1 gây bệnh cao hơn so với các vi-rút cúm khác”. “Interferon sau đó dường như là một yếu tố chính trong việc xác định mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng và giải thích phản ứng miễn dịch đặc biệt mà chúng tôi thấy trong các trường hợp nhiễm H5N1”.

Kết quả nghiên cứu không xem xét cụ thể SARS-CoV-2, loại vi-rút gây ra COVID-19, nhưng những phát hiện này vẫn có thể cung cấp cho các nhà nghiên cứu con đường để phát triển các phương pháp điều trị tốt hơn.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2022-07-flu-viruses-severe-infections.html, 23/7/2022