Nghiên cứu cho thấy SARS-CoV-2 có thể lây từ động vật sang người

Một nghiên cứu điều tra sự lây nhiễm SARS-CoV-2 trên 16 trang trại nuôi chồn hương ở Hà Lan, được trình bày tại Hội nghị ESCMID về Bệnh do Coronavirus (ECCVID, được tổ chức trực tuyến từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9) cho thấy rằng vi-rút có khả năng lây nhiễm giữa người và chồn và ngược lại, cung cấp bằng chứng chắc chắn rằng có thể lây truyền từ động vật sang người (truyền từ động vật sang người).

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia khoa học thú y Hà Lan bao gồm Tiến sĩ Bas Oude Munnink (ErasmusMC), Giáo sư Wim van der Poel đến từ (Đại học Wageningen và Trung tâm Nghiên cứu), Giáo sư Arjan Stegeman (Đại học Utrecht) Giáo sư Marion Koopmans (ErasmusMC) và Reina Sikkema (ErasmusMC).

Nguồn gốc chính xác của SARS-CoV-2 vẫn chưa được biết, mặc dù nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Các thí nghiệm trên động vật đã chỉ ra rằng các loài linh trưởng không phải con người như: chồn, chuột đồng, thỏ và dơi có thể bị nhiễm SARS-CoV-2 cũng như mèo, chó, sư tử và hổ. Gần đây, nhiều đợt bùng phát tại các trang trại nuôi chồn hương (chứa chồn thuộc loài Neovison vison) ở Hà Lan đã chứng minh rằng chồn cũng dễ bị nhiễm SARS-CoV-2.

Các tác giả đã tiến hành cuộc điều tra sâu về các đợt bùng phát ở 16 trang trại nuôi chồn hương và con người sống hoặc làm việc trong các trang trại này, sử dụng giải trình tự toàn bộ bộ gen để làm cơ sở cho nguồn lây truyền. Họ mô tả các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở 16 trang trại, với hơn 720.000 con. Tổng cộng, 66 trong số 97 (67%) người được xét nghiệm có bằng chứng về nhiễm SARS-CoV-2, bằng PCR hoặc huyết thanh học. Tất cả những người được kiểm tra đều có mối liên hệ trực tiếp đến một trang trại nuôi chồn bị nhiễm bệnh.

Các tác giả cho biết: "Do theo dõi dọc 4 trang trại đầu tiên, chúng tôi có bằng chứng chắc chắn rằng ít nhất hai người ở những trang trại đó đã bị nhiễm bệnh bởi chồn. Thật không may, dựa trên nghiên cứu, chúng tôi không thể đưa ra kết luận chắc chắn về hướng của hầu hết sự lây nhiễm, vì vậy không biết tổng số người đã bị nhiễm bệnh bởi chồn. Và kết luận ban đầu là vi-rút được đưa vào từ người và đã phát triển ở các trang trại nuôi chồn, rất có thể phản ánh sự lưu hành rộng rãi giữa chồn trong đợt SARS-CoV- 2 trang trại chồn, vài tuần trước khi phát hiện”.

Họ nói thêm: "Phân tích di truyền của SARS-CoV-2 từ những nhân viên trong các trang trại cho thấy chúng giống với những gì được tìm thấy ở chồn và không giống với những gì được tìm thấy ở những bệnh nhân SARS-CoV-2 không liên quan sống ở vùng lân cận các trang trại. Chuỗi gen từ mỗi trang trại chồn bị nhiễm bệnh rơi vào một trong năm cụm riêng biệt, cho thấy sự lây truyền giữa các trang trại chồn khác nhau”. Nghiên cứu bổ sung sẽ cần thiết để xác định các con đường lây truyền. Một số nhân viên này rất có thể đã bị lây nhiễm trực tiếp từ chồn nhiễm bệnh và qua đó mô tả sự lây truyền SARS-CoV-2 từ động vật sang người đầu tiên đã được chứng minh đối với con người. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thú y và con người là điều cần thiết để xác định sớm và kiểm soát các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-09-sars-cov-people-mink-strong-evidence.html, 18/9/2020