Mối liên hệ giữa nghịch cảnh, suy giảm tâm thần và nhận thức

Tiến sĩ SangNam Ahn ở Đại học Saint Louis-Hoa Kỳ, gần đây đã xuất bản một bài báo trên Tạp chí Clinical Psychology nhằm xem xét mối quan hệ giữa nghịch cảnh; suy giảm tâm thần; nhận thức ở thời thơ ấu và tuổi trưởng thành.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra chỉ một nghịch cảnh thời thơ ấu cũng có thể làm tăng các trường hợp mắc bệnh tâm thần sau này trong cuộc sống, và những biến cố bất lợi ở người lớn có thể dẫn đến nguy cơ mắc cả bệnh tâm thần và suy giảm nhận thức cao hơn sau này trong cuộc sống.

Tiến sĩ SangNam Ahn cho biết: “Cuộc sống rất phức tạp, rất biến động. Tôi thực sự muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét ảnh hưởng lâu dài của nghịch cảnh đến sức khỏe, không chỉ ở thời thơ ấu mà ở tuổi trưởng thành, đặc biệt là sức khỏe thể chất, tâm thần và nhận thức. Đã có những nghiên cứu khác trước đây, nhưng đây là một trong những nghiên cứu cơ quan đầu tiên xem xét các vấn đề này một cách toàn diện”.

Nhóm nghiên cứu các sự kiện nghịch cảnh thời thơ ấu như di chuyển do khó khăn tài chính, gia đình cần trợ giúp tài chính, cha mẹ thất nghiệp, rắc rối với cơ quan thực thi pháp luật trước 18 tuổi, đi học lại, lạm dụng thể chất và lạm dụng ma túy hoặc rượu của cha mẹ. Những biến cố nghịch cảnh ở tuổi trưởng thành bao gồm: cái chết của một đứa trẻ, cái chết của vợ/chồng, gặp thảm họa thiên nhiên sau 17 tuổi, sử dụng vũ khí trong chiến đấu, bạn tình lạm dụng ma túy hoặc rượu, là nạn nhân của một cuộc tấn công thể chất sau 17 tuổi, vợ/chồng hoặc đứa trẻ đang chiến đấu với một căn bệnh hiểm nghèo, đang nhận Medicaid hoặc phiếu thực phẩm và trong tình trạng thất nghiệp.

Medicaid là một chương trình của liên bang và tiểu bang cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho những người đủ điều kiện. Mỗi tiểu bang điều hành chương trình Medicaid riêng của mình, nhưng chính phủ liên bang có các quy tắc mà tất cả các tiểu bang phải tuân theo.

Nghiên cứu xác định rằng gần 40% tất cả các cá nhân đều trải qua một dạng nghịch cảnh thời thơ ấu, trong khi con số đó tăng lên gần 80% đối với nghịch cảnh ở tuổi trưởng thành. Nhóm người trải qua nghịch cảnh thời thơ ấu cũng có nguy cơ gặp nghịch cảnh khi trưởng thành cao hơn 17%. Chỉ 13% số người được lấy mẫu cho biết có hai hoặc nhiều dạng nghịch cảnh thời thơ ấu, trong khi 52% người trưởng thành trải qua hai dạng nghịch cảnh trở lên. Trong trường hợp nghịch cảnh thời thơ ấu hoặc nghịch cảnh ở tuổi trưởng thành, họ nhận thấy những người trải qua nghịch cảnh cũng có nhiều khả năng gặp phải lo lắng và trầm cảm sau này trong cuộc sống, và trong trường hợp nghịch cảnh ở tuổi trưởng thành, có nhiều khả năng bị suy giảm nhận thức sau này trong cuộc sống.

Những người từng trải qua một nghịch cảnh thời thơ ấu có nguy cơ mắc chứng lo âu cao hơn 5%; nhóm từng trải qua hai nghịch cảnh thời thơ ấu trở lên có nguy cơ trầm cảm và lo lắng cao hơn lần lượt là 26% và 10%. Những cá nhân trải qua hai nghịch cảnh ở tuổi trưởng thành có nguy cơ trầm cảm cao hơn 24%, đồng thời bị suy giảm nhận thức 3% sau này trong cuộc sống.

Trong khi hầu hết các kết quả đều được mong đợi hoặc không có gì đáng ngạc nhiên, một lĩnh vực nổi bật đối là giáo dục. Những cá nhân có trình độ học vấn cao hơn nhận thấy số lượng trải nghiệm nghịch cảnh giảm đi. Tiến sĩ SangNam Ahn hy vọng sẽ nghiên cứu con đường này nhiều hơn để tìm hiểu xem giáo dục có thể giảm thiểu hoặc ngăn chặn những sự suy giảm này như thế nào.

Tiến sĩ SangNam Ahn nói thêm: Trước khi đưa giáo dục vào, có mối liên hệ đáng kể giữa nghịch cảnh thời thơ ấu và suy giảm nhận thức. Nhưng khi đưa giáo dục vào như một đồng biến, mối liên hệ quan trọng đó biến mất. Vì vậy, có những hàm ý quan trọng ở đây. Với giáo dục và việc đi học, mọi người có thể trở nên tốt hơn ngay cả khi họ gặp phải nghịch cảnh thời thơ ấu. Họ có thể học được các cơ chế đối phó tích cực, điều này có thể giúp tránh dựa vào các cơ chế đối phó không lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu quá mức hoặc sử dụng ma túy.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com, 3/2024