HÃNG CANON TIẾN TRÌNH THỬ NGHIỆM COVID-19

Ngày 9 tháng 4 năm 2020 - Canon Medical Systems đã thông báo về tiến trình phát triển xét nghiệm chẩn đoán cho những người bị nhiễm SARS-CoV-2.

Một phương pháp xét nghiệm mà Canon đã phát triển, thành quả của sự  hợp tác với Đại học Nagasaki, đang được Chính phủ nước này tiến hành tại Nhật Bản. Trước đó, ngày 26 tháng 3 Chính phủ đã  chấp thuận về kết quả lâm sàng trong đó xét nghiệm đạt được độ đặc hiệu 100% và độ nhạy 90% đối với nhiễm SARS-CoV-2.

Canon báo cáo rằng với các mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, xét nghiệm có thể phát hiện sự hiện diện của 15 bản sao bộ gen virus trở lên trên mỗi phản ứng trong vòng khoảng 10 phút với độ nhạy 100%. Toàn bộ quy trình thử nghiệm có thể được hoàn thành trong vòng chưa đầy 40 phút, từ quá trình tiền xử lý mẫu đến thu được kết quả thử nghiệm.

Canon lưu ý thêm rằng họ đang đánh giá việc sử dụng thử nghiệm thực tế cho các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và kiểm soát tại các địa điểm lâm sàng, sân bay và các môi trường khác, nơi cần phải hoàn thành kiểm tra chẩn đoán trong cùng một ngày. Xét nghiệm dựa trên phương pháp khuếch đại đẳng nhiệt trung gian vòng (LAMP) từ Eiken Chemical.

P.A.T (NASATI), theo LabPulse.com, 9/4/2020