Các nhà khoa học Israel phát triển phương pháp chụp ảnh 3D các quá trình di chuyển của các tế bào sống

Viện Công nghệ Israel (Technion) vừa cho biết, các nhà nghiên cứu của Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến để chụp ảnh ba chiều (3D) các quá trình nano trong di chuyển các tế bào sống.

Thành công này rất quan trọng trong việc tìm hiểu cấu trúc 3D của ADN trong các tế bào sống và có thể dẫn đến những phát triển quan trọng trong nghiên cứu sinh học và công nghệ sinh học, chẩn đoán y khoa và tạo ra các phương pháp điều trị y tế mới. Ví dụ, nó có thể cho phép đo tốc độ hấp thu của các hạt trị liệu trong tế bào sống, cũng như theo dõi sự phân tán của chúng trong tế bào và ảnh hưởng của chúng đối với nó.

Mục đích của nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Nature Nanotech, là cho phép chụp ảnh trong điều kiện mô phỏng môi trường tự nhiên của tế bào. Thông thường, kính hiển vi 3D yêu cầu thời gian và quét, trong khi nhân viên Technion đã làm như vậy từ một hình ảnh duy nhất, khi các tế bào đang di chuyển.

Để nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã tháo dỡ một thiết bị hình ảnh hai chiều trị giá 600.000 đô la Mỹ và gắn lại nó với công nghệ mới của họ để tạo ra một thiết bị hình ảnh 3D mới với mức quan sát hơn 1.000 tế bào mỗi phút. Công nghệ này dựa trên việc chụp ảnh các phân tử thuốc nhuộm được nhúng trong mẫu vật và đánh dấu các điểm quan trọng bên trong nó, chẳng hạn như nhân tế bào.

Dựa trên hình dạng thu được trong máy ảnh, sau khi đi qua hệ thống quang học được thiết kế, hệ thống sẽ phân tích vị trí 3D của đối tượng được kiểm tra. Hệ thống mới đã được thử nghiệm thành công trên các phân tử ADN trong các tế bào nấm men sống và trên các tế bào bạch cầu với các hạt nano được thiết kế.

P.A.T (NASATI), theo Xinhua và https://www.technion.ac.il/en/2020/05/capturing-live-cell-dynamics-with-3d-nanoscale-resolution/, 5/2020