Các giải pháp giảm tái phát ung thư bàng quang

Các hướng dẫn quốc gia và quốc tế kêu gọi sử dụng hóa trị ngay lập tức sau phẫu thuật để giảm tái phát ung thư bàng quang không xâm lấn cơ. Tuy nhiên, điều này được thực hiện trong ít hơn một nửa số trường hợp. Một nghiên cứu mới do Bác sĩ Clint Cary thuộc Viện Regenstrief và Trường Y Đại học Indiana dẫn đầu, khám phá những rào cản về môi trường đối với việc thực hiện các hướng dẫn này và có thể giúp tinh chỉnh chiến lược để cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân ung thư bàng quang.

Trong nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tiết niệu, rào cản môi trường quan trọng nhất đối với hóa trị đã được 58 bác sĩ tiết niệu Michigan xác định trong các cơ sở thực hành đa dạng là thiếu một quy trình hoặc quy trình vận hành tiêu chuẩn trong phòng hồi sức để truyền và xử lý hóa trị.

Tiến sĩ Clint Cary, cho biết: "Phát hiện của chúng tôi rất đáng khích lệ vì rào cản số một trong việc quản lý hóa trị sau phẫu thuật để giảm tái phát ung thư bàng quang là rào cản hoạt động - một rào cản có thể sửa đổi và có thể được giải quyết tương đối dễ dàng. Có thể thiết lập các giao thức hoặc quy trình vận hành tiêu chuẩn và các chuyên gia sẽ tuân theo. Bằng cách không thường xuyên sử dụng hóa trị sau phẫu thuật, đơn giản là không tuân theo dữ liệu dựa trên bằng chứng tồn tại và thông tin hướng dẫn và có thể giúp giảm tái phát ung thư”.

Hơn 81.000 trường hợp ung thư bàng quang mới được chẩn đoán ở Hoa Kỳ vào năm 2020. Khoảng 3/4 trong số này là ung thư bàng quang không xâm lấn cơ. Liệu có chỉ định hóa trị ngay sau phẫu thuật hay không phụ thuộc vào các yếu tố lâm sàng bao gồm giai đoạn và cấp độ khối u, cũng như số lượng khối u hiện diện trong bàng quang. Hóa trị thích hợp trong đa số các trường hợp.

Tiến sĩ Clint Cary, giải thích thêm: "Tỷ lệ tái phát hiện tại của ung thư bàng quang không xâm lấn cơ được ước tính là cao tới 75%. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải biết những rào cản đối với việc quản lý hóa trị sau phẫu thuật là gì và phát triển các chiến lược phù hợp để giảm chúng, do đó, tái phát sẽ giảm. Điều quan trọng là chúng tôi tối đa hóa dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng cho bệnh nhân ung thư bàng quang”.

Tiến sĩ Clint Cary đang mở rộng dòng nghiên cứu này và hiện đang thực hiện một nghiên cứu trên toàn quốc về các rào cản đối với việc tuân thủ hướng dẫn hóa trị với mục tiêu tìm ra các giải pháp thực tế để cải thiện chất lượng và cuối cùng là ít tái phát ung thư bàng quang.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-11-tackles-bladder-cancer-recurrence.html, 16/11/2021