Sử dụng cây xanh thường hiệu quả và ít tốn kém hơn công nghệ giảm ô nhiễm không khí

Theo một nghiên cứu mới, trồng cây xanh và cây bụi xung quanh các nhà máy thông thường và nhà máy điện có thể là chiến lược giảm thiểu ô nhiễm không khí hiệu quả hơn lắp đặt các công nghệ xử lý khác.

Khi các nhà nghiên cứu phân tích tiềm năng của các chiến lược giảm thiểu ô nhiễm không khí theo cách tự nhiên và nhờ công nghệ cho hàng chục nguồn ô nhiễm, bao gồm các nhà máy, đường bộ, nhà máy điện, công trường khoan dầu khí và các nguồn khác, họ đã phát hiện thấy các biện pháp can thiệp tự nhiên chiếm ưu thế hơn khoảng 75%.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Environmental Science and Technology, cho thấy các biện pháp tự nhiên đã làm giảm ô nhiễm không khí trung bình khoảng 27%.

"Thực tế là theo truyền thống, đặc biệt với tư cách kỹ sư, chúng tôi không nghĩ về thiên nhiên, mà chỉ tập trung áp dụng công nghệ vào mọi thứ", Bhasta Bakshi, giáo sư kỹ thuật hóa học và phân tử sinh học tại trường Đại học bang Ohio và là trưởng nhóm nghiên cứu nói. "Vì thế, chúng ta cần quan sát thiên nhiên, tìm hiểu và tôn trọng thiên nhiên. Có những cơ hội đôi bên cùng có lợi nếu chúng ta làm - những cơ hội có thể ít tốn kém và tốt cho môi trường hơn".

Nhóm nghiên cứu đã thu thập và phân tích dữ liệu công khai về ô nhiễm không khí và thảm thực vật ở mỗi hạt trong 48 tiểu bang liền kề. Tại mỗi hạt, các nhà nghiên cứu đã xem xét thảm thực vật hiện có, bao gồm cả cây, đồng cỏ và cây bụi và tính toán số lượng cây cần bổ sung để phục hồi độ che phủ của thảm thực vật bằng mức trung bình của hạt. Các nhà khoa học cũng đã tính toán tác động của việc trồng cây bổ sung đến mức độ ô nhiễm của hạt, bao gồm nồng độ sunfua dioxit, chất hạt và nitơ dioxit.

Nhờ khôi phục độ che phủ của thảm thực vật, ô nhiễm không khí có thể giảm trung bình 27% trên tất cả các hạt. Trong 75% các hạt, các giải pháp tự nhiên ít tốn kém hơn sử dụng công nghệ để đạt được mức giảm ô nhiễm không khí tương tự.

Các tác giả nghiên cứu thừa nhận không thể phục hồi thảm thực vật tại một số hạt như ở các hạt ở sa mạc hoặc tại các thành phố không có đủ không gian. Vì thế, việc kết hợp các giải pháp tự nhiên và công nghệ với nhau là lý tưởng.

N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2019/11/06/Trees-often-better-cheaper-than-technology-at-mitigating-air-pollution/2631573062680/?sl=1, 6/11/2019