Các nhà khoa học xác định được gen mới liên quan đến bệnh trên cây bông

Các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định được một gen mới liên quan đến bệnh Verticillium Wilt, một trong những bệnh bông chính, cung cấp tài liệu tham khảo cho việc nhân giống các giống bông kháng bệnh.

Verticillium Wilt, gây ra bởi nấm Verticillium dahliae, là một trong những bệnh tàn phá nhất của bông vùng cao. Rất khó để nhân giống các giống kháng thông qua các phương pháp nhân giống truyền thống và việc xác định gen quan trọng liên quan đến tính kháng bệnh héo Verticillium có ý nghĩa rất lớn.

Các nhà khoa học thuộc Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc phát hiện ra rằng gen GhRPL18A-6 có liên quan đến sự điều hòa tính kháng bệnh của bông và biểu hiện trội quá mức của gen đã cải thiện đáng kể khả năng kháng bệnh héo Verticillium ở bông vùng cao.

Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các cơ chế kháng với Verticillium Wilt cũng như các nguồn gen mới để nhân giống phân tử của các giống bông kháng.

Nghiên cứu được công bố trực tuyến trên tạp chí Industrial Crops and Products.

P.A.T (NASATI), theo Xinhua