Tọa đàm “Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học”

Ngày 21/3/2024, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tổ chức Tọa đàm “Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học”, nhằm chia sẻ về phương pháp nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội trong nâng cao kiến thức, năng lực cho nghiên cứu viên trẻ. 

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, PGS.TS Phạm Minh Phúc, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Khoa học xã hội, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chia sẻ: Thực tiễn cho thấy, các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính nằm trong số những điểm tựa quan trọng nhất giúp tạo ra tri thức khoa học nói chung, tri thức khoa học xã hội nói riêng. Việc vận dụng một cách đúng đắn hai loại hình phương pháp này trong nghiên cứu xã hội nhằm có được những phát hiện bảo đảm tính khoa học đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của nhiều nhà quản lý, nhà nghiên cứu cũng như các giảng viên, học viên, sinh viên ở Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong thực tế, đối với nhiều nhà nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam, việc vận dụng đúng kỹ thuật của hai loại hình phương pháp này còn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã làm việc với các chuyên gia là các nhà nghiên cứu, các thầy cô có nhiều kinh nghiệm đến từ 4 viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Tâm lý học, Viện Xã hội học và Viện Ngôn ngữ học) tổ chức bản thảo và xuất bản, phát hành 350 bản cho tựa sách “Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu” trong Chương trình sách Nhà nước đặt hàng năm 2022. Cuốn sách là sản phẩm chắt lọc kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu khoa học xã hội và giảng dạy về phương pháp nghiên cứu của các tác giả. Nhiều ví dụ đã được trình bày nhằm minh họa cho việc vận dụng lý thuyết và kỹ thuật phân tích định lượng và định tính.

Tại buổi toạ đàm, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã được lắng nghe những chia sẻ của các thầy cô là tác giả có nhiều kinh nghiệm, từng có nhiều năm tham gia giảng dạy lớp “Bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành Khoa học xã hội”, được nghe các tham luận trao đổi của nhiều độc giả đã đọc cuốn sách để bổ sung kiến thức và vận dụng hiệu quả phương pháp nghiên cứu, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

P.A.T (Tổng hợp)