VINIF mở 2 chương trình tài trợ mới

Từ năm 2023, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn bắt đầu triển khai chương trình tài trợ cho Bài giảng đại chúng và bài giảng chuyên đề, Học bổng dành cho sinh viên - bên cạnh các chương trình tài trợ trước đây.

Thông tin các chương trình tài trợ năm 2023 của VINIF. Ảnh: VINIF

Trong đó, ở chương trình tài trợ Bài giảng đại chúng và bài giảng chuyên đề, các trường đại học, viện nghiên cứu đề xuất (đồng) tổ chức chuỗi bài giảng đại chúng với diễn giả là những người có uy tín trong nước và quốc tế. Quỹ sẽ tài trợ kinh phí theo định mức tổ chức sự kiện. Phương án hai, các khoa, nhóm nghiên cứu có thể đề xuất chuỗi bài giảng chuyên đề cho sinh viên và học viên. Một chuỗi bài giảng bao gồm từ 5 - 10 bài giảng với mức kinh phí từ 5 - 10 triệu đồng/buổi. Các đơn vị cần nộp hồ sơ ít nhất 60 ngày trước ngày tổ chức.

Chương trình Học bổng dành cho sinh viên nhằm hỗ trợ các trường đại học nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo cho một số ngành trọng yếu. Cụ thể, VINIF xét chọn 4 đề án do trường đại học đề xuất để phát triển một ngành quan trọng của trường. Mỗi năm, mỗi đề án có 50 học bổng. Mỗi học bổng trị giá 60 triệu đồng/năm. Ứng viên nộp hồ sơ từ ngày 1/3 đến ngày 27/4/2023.

Ngoài ra, các chương trình tài trợ từ các năm trước vẫn được duy trì, gồm: Tài trợ dự án khoa học công nghệ với kinh phí từ 2 đến 10 tỷ đồng/dự án, thời gian nộp hồ sơ từ ngày 1/3 đến 27/4/2023; Học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước với mức tài trợ lần lượt là 120 triệu đồng/năm và 150 triệu đồng/năm, thời gian nộp hồ sơ lần lượt từ ngày 1/6 đến 30/6/2023 và từ ngày 2/5 đến 25/5/2023; Học bổng sau tiến sĩ trong nước với mức tài trợ 360 triệu đồng/năm, thời gian nộp hồ sơ từ ngày 1/3 đến 27/4/2023; Tài trợ cho hội thảo khoa học - công nghệ với ba đợt xét duyệt - cho các hồ sơ nộp trước ngày 1/3/2023, trước ngày 1/6/2023 và trước ngày 1/9/2023.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình Lưu giữ các giá trị văn hoá, lịch sử, VINIF mong muốn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các sự kiện hoặc các dự án bảo tồn, lưu trữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử. Các đơn vị muốn tổ chức sự kiện cần nộp hồ sơ ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức. Với dự án, các đơn vị nộp hồ sơ từ ngày 1/3 đến 27/4/2023.

Qua hơn bốn năm phát triển, VINIF đã tài trợ 110 dự án khoa học - công nghệ và văn hóa lịch sử; cấp 1.150 học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ; hợp tác 6 đề án đào tạo thạc sĩ; đồng tổ chức/tài trợ 130 hội thảo quốc tế/bài giảng đại chúng.

P.A.T (Tổng hợp)