Trung Quốc tiết lộ ứng dụng di động phát hiện tiếp xúc với coronavirus

Chính phủ Trung Quốc và Công ty công nghệ nhà nước đã phát triển một ứng dụng di động sẽ cảnh báo
người tiêu dùng khi họ có nguy cơ mắc phải vi-rút corona gây chết người. Tân Hoa Xã cho biết, “Bộ cảm
biến tiếp xúc gần” đã có sẵn cho người tiêu dùng ở Trung Quốc, chỉ cần tên, số điện thoại và phương tiện
đồng nhất hóa cần thiết. Sau đó, ứng dụng sẽ thông báo cho người dùng nếu họ tiếp xúc với người bị
nhiễm vi-rút 2019-nCoV.

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) và Tập đoàn Công nghệ Điện tử Nhà nước (CETC), Văn phòng hội đồng
nhà nước hợp tác tại Trung Quốc để thiết kế các ứng dụng sinh học. Hiện tại các cơ quan chưa biết cách
ứng dụng hoạt động và độ chính xác của nó. Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, tiếp xúc gần, ví dụ như là
cùng làm việc ở văn phòng, lớp học hoặc nhà có bệnh nhân bị coronavirus, di chuyển trên cùng chuyến
bay hoặc bên ngoài mà không được bảo vệ; đi du lịch trên một chuyến tàu có điều hòa.
Đây không phải là ứng dụng di động đầu tiên được phát triển trong đại dịch coronavirus. Công ty an ninh
mạng lớn nhất, Qihoo 360, tạo ra một ứng dụng thông qua đó khách hàng có thể xác nhận xem họ đã đi
cùng ai đó trên máy bay hay trên một chuyến tàu mà bị mắc phải vi-rút corona.
Search Engine ở Baidu đã xuất bản một mô-đun bổ sung cho ứng dụng Bản đồ của mình, nhằm giải quyết
các vấn đề đáng ngờ và đã được phê duyệt tại các thành phố đã bị chặn. Bản đồ cũng hiển thị dữ liệu thời
gian thực về vi-rút corona, bao gồm những cập nhật giao thông và các điểm kiểm soát kết nối.
Đ.T.V (NASATI), theo https://tenreports.com/china-has-revealed-a-mobile-application-that-detects-the-
close-coronavirus-contact-11/?fbclid=IwAR1PZav-frSTmytXbK3-
AlkuUe_1YjrCuADBF80CC8ntsgVzYbrFrpe0JOs, 11/2/2020