Tập huấn Điều tra thống kê KH&CN 2020 và nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

Thực hiện các nhiệm vụ Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020, Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 theo quyết định số 1154/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN và nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, sáng 12/6/2020 tại Đà Nẵng, Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Cục Thông tin) đã khai mạc Lớp tập huấn Điều tra thống kê KH&CN năm 2020 và nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

Ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Tham dự Lớp tập huấn có ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; bà Vũ Thị Bích Hậu - PGĐ Sở KH&CN Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Hùng - PGĐ Sở KH&CN Đồng Tháp, ông Dương Minh Tâm - PGĐ Sở KH&CN Kiên Giang, ông Huỳnh Hùng Dũng - PGĐ Sở Giáo dục. KH&CN Bạc Liêu, Ông Nguyễn Thanh Phong - PGĐ Sở KH&CN Vĩnh Long, bà Lê Thị Kim Oanh, PGĐ Sở KH&CN Đắk Lắk cùng gần 100 đại biểu đang làm công tác thông tin, thống kê KH&CN từ các Sở KH&CN khu vực miền Trung và miền Nam...

Phát biểu khai mạc tại Lớp tập huấn, ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia cho biết, lớp tập huấn nhằm mục đích hướng dẫn các cán bộ làm công tác điều tra thống kê KH&CN của các địa phương (sở KH&CN) trên cả nước tiến hành thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, về hoạt động hội nhập quốc tế KH&CN phục vụ cho việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng, xây dựng kế hoạch, chiến lược về NC&PT trên phạm vi cả nước. Thông tin thu thập được từ cuộc điều tra NC&PT sẽ đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, trên cơ sở đó các nhà hoạch định chính sách có thể xây dựng kế hoạch, chiến lược về NC&PT trên phạm vi cả nước, theo các Bộ, ngành cũng như các địa phương đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển KH&CN, Luật Khoa học và Công nghệ, các kế hoạch, chương trình về NC&PT, bên cạnh đó là việc xây dựng cơ sở dữ liệu về NC&PT của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo. Cuộc điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN sẽ thu thập thông tin về mức độ hội nhập quốc tế về KH&CN nhằm xác định năng lực của cộng đồng KH&CN Việt nam tham gia các hoạt động KH&CN quốc tế, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay đồng thời xác định mức độ tác động của KH&CN quốc tế đối với Việt Nam, trên cơ sở đó phục vụ công tác đánh giá, xây dựng  chính sách, chiến lược phát triển KH&CN của Việt Nam.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Để công tác điều tra đạt hiệu quả cao, là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng cho các báo cáo và hoạch định chính sách, Cục Thông tin đề nghị các cán bộ là đầu mối làm công tác thống kê KH&CN vào cuộc với tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với Cục Thông tin để việc thu thập thông tin, số liệu được tiến hành nhanh chóng, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, bảo đảm số liệu thông tin thu thập chính xác, thống nhất, đầy đủ theo các nội dung được yêu cầu.

Ngoài việc đề cập đến Phương án điều tra và hướng dẫn điền phiếu điều tra của hai cuộc điều thống kê KH&CN trong năm 2020, lớp tập huấn còn đề cập đến nội dung Xử lý và cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về KH&CN năm 2020 và Ứng dụng mạng VinaRen trong việc chia sẻ kết nối thông tin KH&CN với các thông tin liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng mạng VinaRen thông qua 2 tài khoản mà Cục Thông tin đã cấp cho các đầu mối thông tin của các Bộ, ngành, địa phương. Một tài khoản truy cập các CSDL về nhiệm vụ KHCN nhằm khai thác nội dung toàn văn kết quả của khoảng 35 nghìn nhiệm vụ KHCN đang được lưu trữ tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. Tài khoản thứ hai sử dụng cho việc đóng góp dữ liệu KHCN của địa phương để Cục Thông tin biên tập và đưa vào CSDL quốc gia về KHCN (phần mềm STI).

P.T.T (NASATI)