Phòng phân tích dioxin thứ hai của Việt Nam đi vào hoạt động

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (đơn vị trực thuộc Viện) vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Chứng nhận đủ năng lực phân tích được 17 cấu tử Dioxin/Furan trong 9 thành phần môi trường khác nhau.

Đây là phòng phân tích dioxin thứ hai tại Việt Nam có đủ năng lực phân tích dioxin trong môi trường theo các tiêu chuẩn quốc gia. Với Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu về dioxin, Trung tâm được cung cấp dịch vụ phân tích dioxin trong môi trường cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, góp phần giúp các cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp bảo vệ môi trường. Đây là bước tiến mới, đánh dấu dịch vụ khoa học và công nghệ mới của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đã được chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường với tổng số 212 thông số, trong đó có: Nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước thải, nước biển, chất thải, đất, bùn, trầm tích, không khí xung quanh và khí thải.

Đặc biệt, trong các thông số được chứng nhận, thông số về Dioxin/Furan trong các môi trường nước mặt, nước thải, nước ngầm, đất, trầm tích… là những thông số rất quan trọng. Đánh giá sự phơi nhiễm và tác động của các cấu tử Dioxin/Furan tác động tới sức khỏe con người là rất cần thiết và yêu cầu của phòng thí nghiệm phân tích về Dioxin/Furan cũng đòi hỏi cao về kỹ thuật, trang thiết bị phân tích hiện đại, quy trình lấy mẫu, xử lý mẫu, tay nghề của cán bộ phân tích, điều kiện phòng thí nghiệm... phải đảm bảo các tiêu chuẩn rất khắt khe.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ cho biết, do độc tính của dioxin/furan rất cao, nên giới hạn phát hiện của các phép phân tích phải đạt được ở mức độ siêu vết, việc phát hiện nồng độ dioxin đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, nhân lực trình độ cao. Đáp ứng yêu cầu đó, thời gian qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đầu tư nhiều trang thiết bị phân tích hiện đại, nhất là thiết bị sắc ký khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) Thermo DFS. Trung tâm đã cử các cán bộ có trình độ cao đi đào tạo tại Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Singapo… để tiếp nhận công nghệ và đào tạo thêm kỹ năng phân tích.

Dioxin/furan là hợp chất độc nhất trong các hợp chất hóa học hiện nay. Trong chiến tranh Việt Nam, nó được biết đến dưới tên gọi chất độc da cam và để di chứng trên hàng triệu người dân Việt Nam trong thời gian chiến tranh và gây nên những dị tật bẩm sinh trên trẻ em ở nhiều thế hệ sau.

NASATI

Nguồn tin: NASATI