Phát động Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa thông báo tới các trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020. Giải thưởng do Bộ GD&ĐT phối hợp với Tập đoàn Bảo Sơn và Quỹ Giáo dục Bảo Sơn xét tặng.

Theo đó, giải thưởng được xét tặng cho các sáng chế hoặc các công trình nghiên cứu đã được ứng dụng trong thực tế thuộc 5 lĩnh vực: Cải cách GD&ĐT; xóa đói giảm nghèo; phát triển kinh tế bền vững; y-dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; văn học. Đối tượng tham gia giải thưởng là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Để được xét tặng giải thưởng, các công trình tham gia cần đạt các tiêu chí: Là các công trình khoa học hoặc sáng chế đã được ứng dụng trong thực tế, có giá trị khoa học hoặc giá trị kinh tế cao, thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo; sách do một NXB có uy tín ấn hành hoặc các chứng nhận khác có thẩm quyền…

Các công trình khoa học đã được ứng dụng, hướng tới việc giải quyết các vấn đề do thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa và con người Việt Nam đặt ra và mang lại giá trị kinh tế, văn hóa xã hội trong đời sống, xã hội.

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc sáng chế có giá trị trên toàn quốc mà làm lợi cho người dân, cộng đồng hoặc đất nước mang lại giá trị kinh tế cao, những sáng chế hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật đó đã được áp dụng có hiệu quả trong cuộc sống.

Các tác giả, tập thể tác giả quan tâm có thể gửi hồ sơ tham dự giải thưởng theo quy định về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT). Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/9/2020.

NASATI