Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với sản phẩm giấy làm nền sản xuất giấy nhôm

Giấy nhôm (Aluminum paper) thường được sử dụng làm các loại bao bì trong ngành thuốc lá, bao gói bánh kẹo,..., được sản xuất bằng cách tráng lên giấy một lớp huyền phù bột nhôm hoặc được ghép với một lớp màng nhôm mỏng. Với công nghệ tráng nhôm, giấy làm nền phải đáp ứng các yêu cầu của giấy làm nền giấy tráng phủ bề mặt. Với công nghệ ghép với một lớp màng nhôm mỏng (màng nhôm có độ dày khoảng 5 - 6μm) giấy phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: giấy phải có độ đồng đều, độ bền cơ học cao; một mặt của giấy phải có độ nhẵn cao; độ chống thấm của giấy tương đương với các loại giấy dùng cho bao gói. Do vậy, ngành giấy phải thiết lập quy trình công nghệ cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật dành riêng cho loại giấy này.

Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm thuộc loại giấy kỹ thuật. Loại giấy này thường là giấy bóng một mặt (MG paper) có các thông số kỹ thuật thích hợp cho quá trình sản xuất giấy nhôm. Hiện tại, giấy làm nền sản xuất giấy nhôm ở Việt Nam được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Do chưa có TCVN quy định chỉ tiêu chất lượng của mặt hàng này nên việc quản lý và thông quan gặp rất nhiều khó khăn, tạo khẽ hở cho sự gian lận thương mại, kê khai hàng hóa không đúng chủng loại.

Ngoài ra, giấy nhôm sản xuất tại Việt Nam theo phương pháp ghép giấy đế với màng nhôm mỏng. Để các cơ quan chức năng có cơ sở pháp lý phân loại hàng hóa và áp mã thuế được chính xác, cơ sở khoa học cho các doanh nghiệp sản xuất lựa chọn sản phẩm có chất lượng, Bộ Công Thương đã giao cho Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với sản phẩm giấy làm nền sản xuất giấy nhôm”. Mục tiêu của đề tài là xây dựng TCVN - Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm, với các nội dung:

- Nghiên cứu tổng quan các tiêu chuẩn đối với sản phẩm giấy làm nền sản xuất giấy nhôm, nêu ra những bất cập của các tiêu chuẩn tồn tại;

- Nghiên cứu xây dựng yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với sản phẩm giấy làm nền sản xuất giấy nhôm;

- Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm giấy làm nền sản xuất giấy nhôm;

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến;

- Viết báo cáo tổng hợp.

Sau đây là một số kết quả nổi bật mà dự án do bà Đỗ Thị Thu Nguyệt cùng đồng nghiệp từ Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô thực hiện:

- Đã tiến hành nghiên cứu tổng quan đối với sản phẩm giấy làm nền sản xuất giấy nhôm: tình hình nhập khẩu giấy làm nền sản xuất giấy nhôm trong giai đoạn 2014 - 2016; Chỉ tiêu chất lượng của giấy làm nền sản xuất giấy nhôm nhập khẩu về Việt Nam; các quy định của Việt Nam về việc phân loại giấy làm nền sản xuất giấy nhôm. Từ các nghiên cứu đó đã nêu ra những bất cập của các tiêu chuẩn tồn tại đó là có sự không thống nhất giữa các quy định trong các Công văn, Thông tư của nhà nước và mã phân loại hàng hóa trong HS code.

- Tiến hành nghiên cứu tìm hiểu các chỉ số kỹ thuật của giấy sử dụng làm nền sản xuất giấy nhôm trên thế giới, phân tích chất lượng của các loại giấy nhôm nhập khẩu về Việt Nam, yêu cầu về chất lượng giấy làm nền sản xuất giấy nhôm của các nhà máy sản xuất giấy nhôm tại Việt Nam. Từ các dữ liệu có được đã xây dựng dự thảo yêu cầu kỹ thuật cho giấy làm nền sản xuất giấy nhôm.

- Ban biên soạn đã tiến hành biên soạn hoàn chỉnh dự thảo TCVN đối với sản phẩm giấy làm nền sản xuất giấy nhôm.

- Quá trình biên soạn được thực hiện phù hợp với các yêu cầu trong Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH 11.

- Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được sửa đổi, bổ sung, biên tập và hoàn thiện phù hợp với hiện trạng công nghệ và mô hình quản lý của ngành, điều kiện kinh tế - kỹ thuật của các đơn vị sản xuất, năng lực của các phòng thử nghiệm trong nước.

- Nội dung của Tiêu chuẩn đã được cấu trúc đảm bảo tính khoa học, không có điểm nào trái với các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan.

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 14628) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

P.K.L (NASATI)