Làm chủ, thiết kế chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá viên và bảo quản thực phẩm sử dụng thủy năng

Ngày 20/3/2019, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học đã tổ đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá viên và bảo quản thực phẩm sử dụng sức nước phục vụ các khu du lịch miền núi”, do PGS.TS Võ Chí Chính (Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng dụng năng lượng thay thế Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng) làm chủ nhiệm.
 
https://www.most.gov.vn/Images/editor/images/Toan%20canh%20Nghiem%20thu%20de%20tai.jpg
Toàn cảnh nghiệm thu, đánh giá đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá viên và bảo quản thực phẩm sử dụng sức nước phục vụ các khu du lịch miền núi”
 
Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, PGS.TS Võ Chí Chính, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài. Theo đó đề tài đã nêu ra cơ sở của việc nghiên cứu sử dụng năng lượng của các thác nước và dòng chảy để chạy các máy lạnh là một hướng mới. Đây là một hướng triển vọng, có thể mang lại hiệu quả cao, công suất lớn và hiệu quả kinh tế. Hướng nghiên cứu này đặc biệt có ý nghĩa ở những vùng miền núi nơi có sẵn nhiều thác nước công suất khá lớn và đặc biệt là các khu du lịch ở các vùng này.

Theo PGS.TS Võ Chí Chính, đề tài đã thành công trong việc nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống lạnh chạy bằng sức nước để chạy máy đá viên, kho lạnh bảo quản đá và kho lạnh bảo quản thực phẩm. Trên cơ sở thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã khảo sát, triển khai lắp đặt hệ thống lạnh máy đá viên năng suất 1000 kg/ngày sử dụng sức nước cho khu du lịch sinh thái Lái Thiêu - Đà Nẵng. Qua phân tích các phương án, nhóm thực hiện đề tài cũng nhận thấy các nguồn năng lượng nước có thế năng cao, lưu lượng nhỏ có thể sử dụng trực tiếp chạy các máy lạnh mà không phải qua khâu phát điện. Điều này giảm chi phí đầu tư máy phát điện và loại trừ tổn hao năng lượng ở máy phát điện. Về vận hành cũng thuận lợi vì khi lưu lượng giảm sút hệ thống vẫn hoạt động bình thường, vẫn sản xuất được đá, mặc dù sản lượng và thời gian làm đá có tăng.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra.
Thay mặt Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước, GS.VS Đinh Văn Nhã - Phó Chủ tịch Hội đồng nhận xét, khai thác và sử dụng các nguồn nước tự nhiên cho các khu du lịch là một việc làm hiệu quả. Có thể nói, việc thực hiện thành công đề tài sẽ mở ra tiềm năng lớn trong việc mang lại hiệu quả xã hội thiết thực, góp phần hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời kết quả nghiên cứu có thể triển khai ứng dụng cho nhiều địa phương và cơ sở khác, nhất là các vùng miền núi có sẵn các nguồn nước tự nhiên như các khu du lịch sinh thái.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đồng ý nghiệm thu đề tài với kết quả Đạt.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN