Ký kết hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp

Ngày 20/11/2021 tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tập đoàn T&T đã ký kết văn bản hợp tác nhằm phát huy trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ nhà khoa học của ĐHQGHN và kinh nghiệm thực tiễn của Tập đoàn T&T, góp phần tạo thành sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo tiệm cận với tiến bộ khoa học của thế giới.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc T&T Group Đỗ Quang Hiển và Giám đốc ĐHQHN Lê Quân ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Ảnh: T&T Group

Hai bên đã thống nhất thỏa thuận các nội dung hợp tác ở các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Tiếp cận các sản phẩm, tiện ích trong hệ sinh thái của Tập đoàn T&T. Các lĩnh vực hợp tác cụ thể bao gồm: quản trị doanh nghiệp, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng, nông nghiệp - môi trường, Y tế, thể thao, giáo dục.

Tại lễ ký kết, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, ĐHQGHN luôn tiên phong đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động. Các hoạt động nghiên cứu và triển khai của ĐHQGHN luôn gắn chặt với thực tiễn và bắt nhịp với nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội vì sự phát triển quốc gia. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, nhà khoa học của ĐHQGHN luôn tiên phong dấn thân vào những lĩnh vực nghiên cứu mới và tham gia giải quyết những bài toán khó của sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, ĐHQGHN đã kiến tạo nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học để tạo ra những giá trị gia tăng mới phục vụ cộng đồng. Để nhanh chóng chuyển giao những thành quả trong đào tạo và nghiên cứu phục vụ xã hội, ĐHQGHN đặc biệt chú trọng tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp, tập đoàn vừa là đối tác phát triển, vừa là bên sử dụng nguồn nhân lực đồng thời là đơn vị hỗ trợ ĐHQGHN tăng cường năng lực phát triển, cung ứng dịch vụ chất lượng cao cho xã hội. Việc hợp tác với Tập đoàn T&T có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy chuyển giao tri thức. Hai bên sẽ cùng cộng hưởng thế mạnh để kiến tạo một hệ sinh thái chất lượng cao để ươm mầm, phát triển những tài năng, nhà khoa học tương lai.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển đánh giá cao sự quyết tâm của ĐHQGHN, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn. Theo ông Hiển, đầu tư cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là sự đầu tư thông minh và phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, ươm mầm các tài năng trẻ là xây dựng nền tảng để kiến tạo tương lai của các nhà khoa học đầu ngành, các nhà quản lý giỏi, các sư phạm mẫu mực, các nhân tài cho Việt Nam sau này.

Mô hình hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp phát triển phổ biến trên thế giới và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XI đã khẳng định các trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống; thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội, coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ, là nguồn cầu quan trọng nhất của thị trường khoa học công nghệ.

Chủ tịch Tập đoàn T&T Trao tặng kinh phí cho Quỹ Phát triển tài năng trẻ của ĐHQGHN

Tại lễ ký kết, Tập đoàn T&T đã trao tặng kinh phí cho Quỹ phát triển tài năng trẻ của ĐHQGHN. Đây là món quà có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn T&T cho sự phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Hiện nay, trên thế giới, mô hình hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp phát triển khá phổ biến. Tại Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 T.Ư Đảng khóa XI cũng đã khẳng định cần thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội, coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ, là nguồn cầu quan trọng nhất của thị trường khoa học công nghệ.

NASATI