Hội thảo về ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển nông nghiệp, dược liệu tại Lai Châu

Ngày 28/8/2022 tại tỉnh Lai Châu, Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội thảo "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển nông nghiệp, dược liệu tại Lai Châu". Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 8 điểm cầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh hội thảo.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu. Hội thảo là cơ hội cho các chuyên gia, các nhà quản lý, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng 4.0 trong phát triển nông nghiệp, dược liệu; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong nông nghiệp, dược liệu.

Phát triển ngành nông nghiệp theo định hướng cách mạng công nghiệp 4.0 đang là xu thế tất yếu. Tỉnh Lai Châu đã ban hành các nghị quyết về phát triển rừng bền vững và phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Do đó, Lai Châu rất chú trọng đến việc chuyển đổi số nông nghiệp để có thể áp dụng vào sản xuất, chế biến, bảo quản, đóng gói... cũng như công nghệ xử lý phụ phẩm trong nông nghiệp, xử lý môi trường trong sản xuất... Ngành nông nghiệp Lai Châu đã đưa nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; xây dựng các mô hình sản xuất, tập huấn chuyển giao, ban hành các chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, quy mô ngành nông nghiệp còn nhỏ; chuyển dịch cơ cấu ngành còn chậm; hạ tầng giao thông, điện, viễn thông phát triển chưa đồng bộ; trình độ lao động kỹ thuật, lao động phổ thông còn thiếu. Ngoài ra số doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp còn ít, quy mô nhỏ và siêu nhỏ; việc phổ biến công nghệ, kỹ thuật mới tới cộng đồng doanh nghiệp, người dân chưa nhiều; chính sách tín dụng khoa học công nghệ chưa đủ mạnh, khó thực hiện.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều các nội dung liên quan ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển nông nghiệp, dược liệu, như: chuyển đổi số trong Nông nghiệp - thực tế từ làng nông nghiệp thông minh Mevi Eco System; kinh nghiệm trong xử lý môi trường, xử lý ô nhiễm đất, nước, xử lý rác thải thành các chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ đa kênh trong quản lý sản xuất và quảng bá sản phẩm nông nghiệp; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản và chế biến nông - lâm sản; kinh nghiệm nghiên cứu theo chuỗi giá trị gia tăng cho sản xuất dược liệu - bài học phát triển sản phẩm từ cây đương quy; kinh nghiệm về hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp…

Theo một số chuyên gia, Lai Châu cần tiếp tục có những chính sách cụ thể hơn nữa thuận tiện cho việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào ngành sản xuất chế biến; những mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, dược liệu cần được kết nối thông tin, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế mỗi địa phương. Ngoài ra, các huyện, các hiệp hội, doanh nghiệp cần khai thác triệt để những doanh nghiệp, đối tác để tìm đầu ra sản phẩm. Cần có sự đồng hành của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ và các đơn vị đi trước có kinh nghiệm với Lai Châu về ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp, dược liệu.

Các doanh nghiệp ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ sản phẩm

Cũng tại hội thảo, một số doanh nghiệp, hợp tác xã của Lai Châu đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với một số tập đoàn, công ty, nhà đầu tư.

P.A.T (Tổng hợp)