Hội thảo trực tuyến về quản trị thư viện của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ

Chuỗi Hội thảo Trực tuyến được tài trợ bởi Dự án Tài trợ nâng cao sứ mệnh năm 2023 của của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ gồm 5 hội thảo trực tuyến để hỗ trợ nâng cao năng lực cho nhân viên thư viện.

Thời gian: 3h chiều giờ Singapo, tháng 3 và tháng 4 năm 2024

Thời lượng của hội thảo: Hai tiếng

Đăng ký: Người tham gia cần đăng ký riêng cho từng hội thảo trên web. Vui lòng xem lịch trình hội thảo trực tuyến bên dưới và các liên kết đăng ký cá nhân.

Hội thảo trực tuyến 1

Thứ năm, ngày 14/3/2024

3pm Singapore / 2:00am Central Time (USA)    

Chủ đề/ Tên người trình bày

Dịch vụ tham khảo và tương lai

Ebru Gönül Türk , Thủ thư, dịch vụ tham khảo và tham khảo học thuật, Thư viện Suna Kirac , Đại học KOC , Thổ Nhĩ Kỳ.

Để hiểu bản chất của công việc tham khảo, nhiều hình thức dịch vụ tham khảo kỹ thuật số/ảo, phỏng vấn tham khảo và các kỹ năng mới cần thiết để quản lý công việc tham khảo trong thời đại AI.

Link đăng ký: https://ala-events.zoom.us/webinar/register/WN_B6Tp_2vwR4m_cLVjPyiFjA

 

Hội thảo trực tuyến 2

Thứ năm, ngày 28/3/2024

3pm Singapore / 2:00am Central (USA)      

Chủ đề/ Tên người trình bày

Tổ chức tài nguyên thông tin

Catherine Barnes, Điều phối viên & Giảng viên khóa học, Đại học Nam Úc.

Để hiểu cách tổ chức và mô tả các nguồn thông tin vật lý và kỹ thuật số cũng như cách sử dụng các công cụ trực tuyến để tạo siêu dữ liệu.

Link đăng ký: https://ala-events.zoom.us/webinar/register/WN_IuZdlJYcSY-5C42qf4diUA

 

Hội thảo trực tuyến 3 (a) & (b)

Thứ năm ngày 4/4/2024

3pm Singapore/ 2:00am Central (USA)

Chủ đề/ Tên người trình bày

(a) Phát triển và quản lý bộ sưu tập (1 tiếng)

Lachlan Young, Giám đốc: Dịch vụ Bản quyền và Quản lý Bộ sưu tập, Đại học Nam Úc.

Để hiểu các loại nguồn thông tin khác nhau, cách tìm và đánh giá chúng, đề cập ngắn gọn về tầm quan trọng của Chính sách phát triển bộ sưu tập và phân tích nhu cầu của người dùng.

(b) Xây dựng Bộ sưu tập Sử dụng Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) (1 tiếng)

Ash Barber , Thủ thư học thuật (OER), Đại học Nam Úc.

Để hiểu OER là gì, tính hữu dụng của OER đối với các thư viện có nguồn tài chính hạn chế, cách tìm và đánh giá chúng cũng như cách xây dựng bộ sưu tập OER phù hợp với nhu cầu dạy và học của một tổ chức.

Liên kết đăng ký: https://ala-events.zoom.us/webinar/register/WN_5XsETf-OSW2kkmt7VS8kiQ

 

Hội thảo trực tuyến 4

Thứ năm, 11/4/2024

3pm Singapore/ 2:00am Central (USA)       

Chủ đề/ Tên người trình bày

Thông tin & Kiến thức số

Jane Hammons, Trợ lý Giáo sư , Thủ thư Tham gia Giảng dạy và Học tập, Đại học Bang Ohio, Columbus, Ohio, Hoa Kỳ.

Để hiểu bản chất của kiến thức thông tin và kiến thức số, hãy xác định những trở ngại chính trong học tập liên quan đến kiến thức thông tin và xác định các nguồn tài nguyên sẵn có miễn phí để đào tạo các kỹ năng kiến thức thông tin.

Link đăng ký: https://ala-events.zoom.us/webinar/register/WN_m-hYQ6a2QSSViZVXGczvqw

 

Hội thảo trực tuyến 5

Thứ năm, ngày 25/4/2024

3pm Singapore/ 2:00am Central (USA)       

Chủ đề/ Tên người trình bày

Kỹ năng cơ bản dành cho thủ thư

GS. Diljit Singh, Đại học Malaya, Malaysia.

Để hiểu vai trò của nghiên cứu trong việc quản lý thư viện và dịch vụ thông tin cũng như quá trình tiến hành nghiên cứu theo cách được chấp nhận một cách chuyên nghiệp.

Link đăng ký: https://ala-events.zoom.us/webinar/register/WN_lmwdtfEMQPuMdqR_ZnYvkw

 

 

 

NASATI