Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác khoa học và công nghệ trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2023

Ngày 14/2/2023, tại Hà Nội, Sở KH&CN Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác khoa học và công nghệ trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2023. Tới dự và chỉ đạo có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn, cùng đại diện các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn TP. Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Năm 2022, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. KHCN&ĐMST đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội đã ban hành và chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều chương trình, đề án, kế hoạch về đẩy mạnh phát triển KHCN&ĐMST trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển thị trường KH&CN cùng nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc triển khai các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm có giá trị thực tiễn và khả năng thương mại hóa cao.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng. Điển hình trong sản xuất nông nghiệp, việc ưu tiên ứng dụng công nghệ sinh học trong việc sản xuất các loại giống cây, con, kỹ thuật canh tác... góp phần tăng năng suất lao động xã hội. Nhiều mô hình sản xuất nông -lâm - ngư nghiệp đạt hiệu quả đã được nhân rộng, tạo ra nhiều nông sản hàng hóa có năng suất vượt trội, giá trị gia tăng cao, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thủ đô và xuất khẩu.

Hoạt động ứng dụng tiến bộ KHCN, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, công tác sáng kiến, hoạt động duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chủ lực đã được sự quan tâm của UBND các quận, huyện, thị xã.

Khẳng định vai trò của KHCN&ĐMST đối với thực tế phát triển, đại diện Sở Công thương Hà Nội cho biết: Với việc triển khai hiệu quả Chương trình số 07/CTr-TU của Thành Ủy, Kế hoạch số 185/KH-UBND và Kế hoạch số 345/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội, ngành Công Thương năm 2022 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, như nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, góp phần cải cách công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của Sở Công Thương. Năm 2023, Sở sẽ tiếp tục khuyến khích sáng tạo, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước; động viên cá nhân phát huy tính sáng tạo, đổi mới, có những hoạt động, mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương, năm 2023

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của KHCN&ĐMST, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn khẳng định: KHCN&ĐMST đã và đang trở thành lực lượng sản xuất, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phát triển KHCN&ĐMST không chỉ là nhiệm vụ riêng của Sở KH&CN, của các nhà khoa học, các viện nghiên cứu mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Do đó, cần có sự quan tâm tham gia, triển khai thực hiện của toàn thể các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn TP. Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị các sở, ban, ngành tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để đưa vào dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Cùng với đó, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về KH&CN. Chính sách phải đi trước một bước, có các chính sách đặc thù về KH&CN như đào tạo nhân lực, thu hút nhân lực chất lượng cao, nguồn lực tài chính… Tiếp tục đẩy nhanh nhiệm vụ hoàn thiện xây dựng mô hình chính quyền Thủ đô (mô hình tổ chức bộ máy và con người phải lồng ghép khả thi); Mô hình TP thuộc Thủ đô. Ngoài ra, cần thành lập Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội. Trong đó, Sở KH&CN cần phải điều chỉnh lại nguồn đầu tư công vào đề án; Sở KH&ĐT phải làm nhanh danh mục điều chỉnh danh mục đầu tư công cho đề án. Mặt khác, cần phối hợp với Bộ KH&CN để hoàn thiện đề án chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa lạc về Hà Nội và ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm thiết kế giới thiệu sản phẩm làng nghề ngay trong năm nay; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn TP. Hà Nội. Song song với đó, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức đặt hàng, liên kết các nhà khoa học, viện, đại học trong và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học. Chủ động xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ KH&CN, tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND triển khai các nội dung đã ký kết hợp tác giữa Bộ KH&CN và TP. Hà Nội, trong đó tập trung cao cho hoạt động phát triển thị trường KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

P.A.T (Tổng hợp)