Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 2/3/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác về tăng cường hợp tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2028.

Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp công tác

Hội nghị nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó đoán định của thế giới hiện đại, cùng với tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành KH&CN đang nỗ lực vận động không ngừng trên mọi phương diện để kịp thời đáp ứng nhiệm vụ đòn bẩy, góp phần thúc đẩy nền kinh tế truyền thống chuyển đổi mạnh mẽ với sự tham gia của kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, KH&CN vốn là lĩnh vực khó quản lý, nhưng không có nghĩa là không có cách giải quyết. Thay vì né tránh chúng ta hãy xem đó là cơ hội, là động lực để thay đổi vì những điều tốt đẹp hơn. Do vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội không chỉ là cơ hội cho TP. Hồ Chí Minh, mà còn là cho ngành KH&CN để thử nghiệm các chính sách của Bộ, của ngành. Bộ trưởng khẳng định, tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tích cực, chủ động tham mưu với Chính phủ tạo môi trường và điều kiện tốt hơn nữa cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đề xuất thực tiễn của TP. Hồ Chí Minh, sẵn sàng phân cấp, phân quyền khi đáp ứng đủ điều kiện cần có, từ đó, động viên đội ngũ cán bộ KH&CN kiên trì theo đuổi giấc mơ lớn và niềm đam mê khoa học, vượt lên các khó khăn, thách thức để tạo ra nhiều thành quả KH&CN thiết thực, mang lại lợi ích cho đất nước, người dân và xã hội, đóng góp cho kho tàng tri thức của nhân loại.

Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2028 nhằm tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động KHCN&ĐMST; thí điểm, thử nghiệm một số cơ chế, chính sách, các sản phẩm mới, dịch vụ mới trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2028. Chương trình gồm 9 nội dung phối hợp. Một số nội dung đáng chú ý như: Áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng người tài thông qua ưu đãi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức KH&CN công lập; ưu đãi về thù lao thực hiện nhiệm vụ KH&CN; hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, áp dụng thí điểm chính sách đặc thù của TP. Hồ Chí Minh về cơ chế tuyển chọn chương trình, dự án KH&CN; cơ chế tài chính các chương trình, dự án KH&CN cho công tác lập dự toán, phê duyệt dự toán, quyết toán, mua sắm công… đối với 3 nhóm lĩnh vực ưu tiên gồm: Nhóm một, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Internet kết nối vạn vật, công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối, công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, điện tử linh hoạt, Robotics, công nghệ tự động hóa và công nghệ in 3D tiên tiến. Nhóm hai gồm công nghệ sinh học, công nghệ lai tạo, sản xuất giống trong nông nghiệp, công nghệ thế hệ mới trong xử lý, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp, công nghệ tế bào gốc, công nghệ vi sinh tiên tiến, công nghệ dược, công nghệ sản xuất thiết bị, vật liệu kháng khuẩn, kháng virus sử dụng trong y tế, công nghệ dược phẩm, vật liệu y sinh, bộ phận giả, thiết bị y tế kỹ thuật cao. Nhóm 3 là công nghệ vật liệu nano, vật liệu cho chế tạo linh kiện vi cơ điện tử và cảm biến thông minh, vật liệu bán dẫn, quang điện tử và quang tử, vật liệu in 3D tiên tiến, vật liệu y sinh học.

Áp dụng thí điểm chính sách đặc thù của TP. Hồ Chí Minh về hỗ trợ không hoàn lại từ nguồn chi thường xuyên ngân sách TP. Hồ Chí Minh chi phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thuộc các lĩnh vực ưu tiên: Thương mại điện tử, công nghệ tài chính, logistic, công nghệ giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, chuyển đổi số, an ninh mạng.

Xây dựng và áp dụng thí điểm chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức KH&CN, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân, tổ chức có khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, xây dựng đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh.

Thí điểm cơ chế tài chính sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ… nhằm nâng cao tiềm lực KHCN.

Cơ chế sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp cho các hoạt động: Thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đầu tư cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ.

Xây dựng và áp dụng thí điểm cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới dựa trên thành tựu KHCN&ĐMST hiện nay chưa có quy định. Xây dựng và triển khai mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh theo thông lệ quốc tế….

Thay mặt Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, đ/c Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết: Những năm qua, vai trò của KHCN&ĐMST đã nhiều lần được khẳng định trong các Văn kiện Đại hội của Đảng và được thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước với những tiềm năng, lợi thế vượt trội. Đây cũng là trung tâm đổi mới, năng động, sáng tạo hàng đầu của cả nước về phát triển kinh tế, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, KHCN&ĐMST. Có đầy đủ những căn cứ pháp lý thuận lợi để Bộ Khoa học và Công nghệ và TP. Hồ Chí Minh mạnh dạn thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý hoạt động KHCN&ĐMST.

Sau lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đề nghị các đơn vị chức năng chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tích cực, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo nội dung Chương trình phối hợp công tác. Xem đây là cơ hội để ngành KH&CN thí điểm một số cơ chế, chính sách chưa từng có trong tiền lệ, bứt phá một số "điểm nghẽn" trong công tác quản lý.

P.A.T (Tổng hợp)