Giải thưởng thành phố thông minh

Ngày 7/9/2020, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam đã chính thức phát động Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2020 (Vietnam Smart City Award). Giải thưởng nhằm góp phần thúc đẩy nhanh việc xây dựng, phát triển thành phố thông minh bền vững tại Việt Nam và tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Phát động Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2020 (Vietnam Smart City Award)

Giải thưởng sẽ được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2020, qua đó nhằm tôn vinh, cổ vũ các thành phần, các đơn vị đã và đang có những đóng góp giúp thông minh hóa các đô thị tại Việt Nam, đồng thời góp phần tạo ra nguồn động lực thúc đẩy các sáng tạo công nghệ song hành cùng các sáng tạo về cơ chế, chính sách giúp các thành phố nhanh chóng trở thành những thành phố có giá trị, có sức sống, sức cạnh tranh, và phát triển bền vững, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong lần tổ chức đầu tiên này, Giải thưởng xét trao cho 4 nhóm đối tượng bao gồm: Nhóm 1: Các đô thị thuộc 6 loại hình đô thị của Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP; Nhóm 2: Các dự án bất động sản, khu đô thị, tòa nhà thông minh; Nhóm 3: Các dự án bất động sản công nghiệp (Business park); Nhóm 4: Các giải pháp công nghệ cho các thành phố, dự án bất động sản, khu công nghiệp thông minh. Các đơn vị tham gia giải hưởng sẽ trải qua 3 vòng đánh giá, bình chọn gồm: Sơ tuyển; thuyết trình và thẩm định thực tế; bình chọn chung tuyển. Với quan điểm ứng dụng các giải pháp công nghệ để tạo nên những giá trị tốt hơn, thúc đẩy đổi mới - sáng tạo, mang lại sự an toàn, thịnh vượng, tiện ích cho người dân và phát triển doanh nghiệp, mỗi nhóm đối tượng sẽ được xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá riêng biệt.

Tiêu chí cho Nhóm 1 hướng tới khuyến khích xây dựng hành lang pháp lý, quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, nguồn lực, dịch vụ công, các tiện ích thông minh. Nhóm 2 hướng tới cổ vũ xây dựng môi trường đáng sống, đa tiện ích, cộng đồng văn minh cho cư dân. Nhóm 3 hướng tới khuyến khích tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh hoàn chỉnh hấp dẫn cho các doanh nghiệp Việt Nam và FDI. Nhóm 4 hướng tới thúc đẩy những sáng tạo công nghệ đem lại hiệu quả cao trong ứng dụng tại tất cả các hoạt động của các thành phố, khu đô thị, các dự án bất động sản và bất động sản công nghiệp.

Giải thưởng sẽ nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 10/10/2020. Kế hoạch đánh giá, bình chọn sẽ kéo dài 2 tháng trước khi lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức ngày 17/11, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh thành phố thông minh Việt Nam 2020. Các đơn vị đạt Giải thưởng sẽ được quyền khai thác thương mại biểu trưng của chương trình trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị, quảng bá, và được ban tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá trong suốt năm, đặc biệt là được giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh 2020 (Smart City Summit 2020).

NASATI