Đại hội Đảng bộ Cục Thông tin KH&CN quốc gia lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 5/6/2020 tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Cục Thông tin KH&CN quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trang trọng trong không khí phấn khởi của công chức, viên chức và người lao động của Cục. Tham dự Đại hội có đ/c Phạm Gia Chương, Phó bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN; đ/c Nguyễn Duy Pháp, Phó chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN; cùng gần 50 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cục Thông tin KH&CN quốc gia, do đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đào Mạnh Thắng trình bày trước Đại hội. Đại hội cũng đã nghe đ/c Bí thư Đảng ủy Cục Trần Đắc Hiến trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thông tin KH&CN quốc gia nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Đảng ủy Bộ, đ/c Phạm Gia Chương, Phó bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác, tạo ra thế và lực trong việc thực hiện nhiệm vụ giai đoạn tới của Đảng bộ Cục Thông tin KH&CN quốc gia nhiệm kỳ vừa qua. Những thành quả mà Đảng bộ Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Bộ KH&CN.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đ/c Phạm Gia Chương đề nghị Đại đội thảo luận làm rõ những nguyên nhân, bài học rút ra, những hạn chế, yếu kém, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, thống kê về KH&CN và đổi mới sáng tạo. Công tác nắm tình hình, tư tưởng, vận động quần chúng; công tác kiểm tra, giám sát, chế độ nêu gương và chế độ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển, các đ/c đảng viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết và đã thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015-220 và Nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã khẳng định những kết quả tiêu biểu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Cục 2015-2020, đồng thời với thái độ thẳng thắn, nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, yếu kém, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đại hội cũng phân tích những khó khăn, thuận lợi, thách thức trong giai đoạn tới, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Từ đó khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, cổ vũ toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chung sức, đồng lòng, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chuyên môn được lãnh đạo Bộ giao.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đ/c. Đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai nhiệm kỳ, chịu trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội đã đề ra. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 5 đ/c chính thức và 1 đ/c dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ Cục tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, đ/c Trần Đắc Hiến, Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia khẳng định Đại hội Đảng bộ Cục đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công lớn nhất của Đại hội là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các báo cáo, nghị quyết và nhân sự của Đại hội, nhất là những mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sự thống nhất đó là điều kiện tiên quyết tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Cục trong quá trình triển khai thực hiện, tạo động lực để Cục tiếp tục phát triển bền vững, thực sự khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những cơ quan trọng yếu của Bộ KH&CN.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đào Mạnh Thắng trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Đ/c Phạm Gia Chương, Phó bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN và đ/c Nguyễn Duy Pháp, Phó chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN tham dự Đại hội

Đ/c Bí thư Đảng ủy Cục Trần Đắc Hiến trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thông tin KH&CN quốc gia nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Phạm Gia Chương - Phó bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Phạm Gia Chương chúc mừng các đ/c trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đ/c lãnh đạo Cục chúc mừng các đ/c trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

NASATI (Ảnh: Mạnh Hùng)