Chó rô bốt dẫn đường cho người khiếm thị

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học California đã chế tạo được chó rô bốt có khả năng dẫn đường tương tự như chó thật.

Chó dẫn đường rất hữu ích đối với những người mù hoặc thị lực kém, nhưng cũng có những hạn chế nhất định. Đầu tiên là việc huấn luyện một chú chó mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, khiến nhiều người phải chờ đợi lâu hoặc không đủ khả năng chi trả để sở hữu chú chó đó. Hạn chế nữa của chó dẫn đường là chúng không có khả năng đọc và sử dụng bản đồ để điều hướng đến một vị trí mong muốn. Hiện nay, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học California đã tạo ra loại chó rô bốt có thể thực hiện những nhiệm vụ của chó dẫn đường được huấn luyện cũng như cung cấp các dịch vụ bổ sung.

Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu với rô bốt có tên là mini cheetah do Boston Dynamics chế tạo. Rô bốt này đi lại bằng bốn chân và được trang bị laser và camera cho phép nó lập bản đồ địa hình lân cận. Rô bốt cũng được gắn một bộ não máy tính để quan sát trong khi đi lại đồng thời tránh va chạm vào các đồ vật và đi theo một lộ trình đã định trước. Các nhà nghiên cứu đã buộc dây vào rô bốt và một camera chuyên sâu. Cần có camera chuyên sâu để cung cấp thông tin cho chó rô bốt về vị trí mà người được dẫn đường muốn. Rô bốt và con người cùng phối hợp để di chuyển từ vị trí này sang vị trí tiếp theo. Đầu tiên, một bản đồ mô tả đường đi, được tải xuống cho chó rô bốt. Bản đồ cũng bao gồm mô tả chi tiết địa hình để chó rô bốt đưa người đến vị trí mong muốn. Sau đó, con người nắm lấy dây kết nối và di chuyển theo chó dẫn đường.

Thử nghiệm đã chỉ ra rằng chó rô bốt có thể dẫn đường cho một người bị bịt mắt từ điểm đầu đến điểm cuối nhờ sự hỗ trợ của cả dây căng và dây chùng. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm trước khi chó rô bốt được sử dụng để chỉ đường trên thực tế. Ví dụ, rô bốt sẽ cần có dáng đi uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, rô bốt cần cung cấp cho người được dẫn đường nhiều phản hồi hơn khi bước tiếp.

N.P.D (NASATI), theo https://techxplore.com/news/2021-04-laser-equipped-robotic-dog-people.html, 7/4/2021