Các nhà nghiên cứu Israel phát triển phương pháp AI để dự đoán tình trạng nước và nhiệt trên cây trồng

Viện Công nghệ Israel (Technion) cho biết, các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển một phương pháp tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán tình trạng nước và nhiệt trên cây trồng nông nghiệp.

Trong nghiên cứu của mình, các nhà nghiên cứu tại Technion đã phát triển công nghệ thông minh để theo dõi và dự đoán tình trạng về nước và nhiệt ở cây trồng. Các nhà nghiên cứu giải thích: “Việc phát hiện ra khô hạn giúp cây trồng được cứu sống, cho phép xác định bệnh tật và dự đoán năng suất cây trồng, tất cả đều là thông tin quan trọng đối với người nông dân”. Do đó, bằng cách sử dụng học sâu, ảnh màu và ảnh nhiệt, các nhà nghiên cứu đã có thể dự đoán tình trạng khô hạn và sự phát triển của lá cây một cách chính xác.

Trong một thử nghiệm về công nghệ trên cây chuối giống, công nghệ này đã đạt mức dự đoán ấn tượng với độ chính xác hơn 90%. Công nghệ mới cũng cho phép đếm và phân đoạn lá, giúp giảm bớt nhiệm vụ phức tạp trong việc thu thập dữ liệu được dán nhãn từ các cây trồng trên đồng ruộng và nhà kính.

Trong một thử nghiệm khác, các nhà nghiên cứu đã đạt được kết quả chưa từng có trong việc xác định Arabidopsis và lá thuốc lá bằng cách áp dụng học sâu. Để đào tạo hệ thống trên một lượng lớn mẫu, nhóm đã phát triển một cơ sở dữ liệu khổng lồ chứa các hình ảnh lá nhân tạo, sau đó thử nghiệm công nghệ này trên cây bơ, dưa chuột và ngô.

P.A.T (NASATI), theo Xinhua, 03/2/2021