Nên sử dụng remdesivir cho bệnh nhân COVID-19 trong điều kiện oxy lưu lượng thấp hoặc không có oxy

Nghiên cứu mới, công bố trên tạp chí Clinical Infectious Diseases ngày 15 tháng 12 năm 2021, do Trường Đại học Y Johns Hopkins, Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, HCA Healthcare và Genospace Remdesivir thực hiện cho thấy, remdesivir, một loại thuốc kháng vi-rút được sử dụng để điều trị COVID-19, làm tăng khả năng cải thiện lâm sàng ở bệnh nhân COVID-19 trong điều kiện oxy lưu lượng thấp hoặc không có oxy.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 43.000 bệnh nhân COVID-19 nhập viện do HCA Healthcare điều trị. Những bệnh nhân được điều trị bằng remdesivir được so khớp với những bệnh nhân tương tự nhất trong nhóm đối chứng có các yếu tố đủ tiêu chuẩn nhưng không được điều trị bằng remdesivir.

Nhìn chung, 74% bệnh nhân nhận remdesivir cho thấy có sự cải thiện trong vòng 28 ngày (thời gian trung bình là 07 ngày) so với 68,3% bệnh nhân đối chứng (với thời gian trung bình là 09 ngày).

Đặc biệt, bệnh nhân dùng remdesivir được điều trị bằng oxy lưu lượng thấp hoặc không điều trị bằng oxy có cải thiện lâm sàng đáng kể hơn so với bệnh nhân đối chứng. Điều trị bằng remdesivir cũng làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân oxy lưu lượng thấp, ngay cả khi có tính đến các tác dụng của thuốc chống viêm như thuốc dexamethasone. Trong số những bệnh nhân này được điều trị bằng oxy lưu lượng thấp, tỷ lệ tử vong của những người được nhận remdesivir trong 28 ngày thấp hơn 4,1% so với những bệnh nhân đối chứng.

Brian Garibaldi, Phó Giáo sư y khoa tại Trường Đại học Y Johns Hopkins, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Những phát hiện của chúng tôi ủng hộ việc sử dụng remdesivir thường quy ở những bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện. Chúng tôi nhận thấy rằng, remdesivir được sử dụng càng sớm càng tốt nhất, trước khi bệnh nhân chuyển sang giai đoạn cần lượng oxy cao hoặc đặt nội khí quản và thở máy”.

Đã có một số nghiên cứu trước đây về hiệu quả của remdesivir trong việc điều trị nhiễm COVID-19, và các kết quả thường mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu này rất tin tưởng vào kết luận của họ do có rất nhiều bệnh nhân khác nhau được đánh giá và thực tế rằng đây là một trong những nghiên cứu hồi cứu lớn nhất về remdesivir cho đến nay.

Garibaldi nói: “Đây là một nghiên cứu quan trọng trong thực tế, cho thấy remdesivir hoạt động hiệu quả trong nhiều trường hợp. Phát hiện của chúng tôi đặc biệt quan trọng khi chúng ta đối mặt với sự gia tăng các ca bệnh delta và omicron. Bằng cách sử dụng remdesivir để rút ngắn thời gian bệnh, chúng ta có thể giải phóng giường bệnh cho bệnh nhân COVID và không COVID, đồng thời giảm bớt các vấn đề về năng lực trên toàn quốc”.

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2022-01-remdesivir-covid-patients-low-flow-oxygen.html, 18/1/2022