Sản xuất thử giống lúa chất lượng DT66 tại các tỉnh phía Bắc, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Giống lúa DT66 là giống lúa chất lượng có mùi thơm nhẹ mới được chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính kết hợp kỹ thuật nuôi cấy bao phấn, có nhiều ưu điểm so với các giống nhập nội như BT7, HT1. Giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày vụ Xuân: 105-110 ngày, vụ Mùa: 125 -130 ngày, giống có khả năng sinh trưởng khỏe, đẻ nhánh khá, chất lượng cơm gạo tốt, hàm lượng amyloze 17,8%. Giống DT66 đã được Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống lúa sản xuất thử nghiệm các tỉnh phía Bắc theo số 273/QĐ-TT-CLT ngày 23 tháng 06 năm 2015 và cho phép sản xuất thử tại các tỉnh Duyên hải nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo thông báo số 1608/TT - CLT ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Giống lúa DT66 là sản phẩm của đề tài "Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử" thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Do Cơ qua chủ trì Viện Di truyền Nông nghiệp cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài Th.S Phan Quốc Mỹ thực hiện nghiên cứu nhằm mục tiêu hoàn thiện quy trình nhân giống, kỹ thuật canh tác, mở rộng diện tích giống lúa DT66 góp phần công nhận giống lúa mới.

Giống có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt nhưng chưa có nghiên cứu cụ thể về quy trình canh tác như kỹ thuật gieo cấy, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các điều kiện sinh thái khác nhau. Công tác thông tin tuyên truyền còn hạn chế, ảnh hưởng tới sự phát triển của giống ngoài sản xuất, nhiều địa phương còn chưa tiếp cận được tiến bộ kỹ thuật này.

Xuất phát từ yêu cầu trên, Viện di truyền Nông nghiệp phối hợp với Công ty cổ phần giống cây trồng nông lâm nghiệp Thái Bình thực hiện dự án “Sản xuất thử giống lúa chất lượng DT66 tại các tỉnh phía Bắc, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” để đáp ứng nhu cầu sản xuất lúa hiện nay.

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau:

1. Giống DT66 đã công nhận giống chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới theo QĐ số: 213/QĐ-BNN-TT ký ngày 14 tháng 01 năm 2019.

2. Quy trình sản xuất hạt giống nguyên chủng và hạt giống xác nhận giống lúa DT66 đã được nghiệm thu và công nhân cấp cơ sở theo QĐ số211/QĐ-VDT-KH ký ngày 22 tháng 07 năm 2018

3. Quy trình kỹ thuật canh tác giống DT66 đã được nghiệm thu và công nhân cấp cơ sở theo QĐ số212/QĐ-VDT-KH ký ngày 22 thang 07 năm 2018

4. Dự án đã sản xuất được 1,987 tấn giống DT66 siêu nguyên chủng, 80 tấn giống lúa nguyên chủng và 450 tấn giống lúa xác nhận 1, được cấp giấy chứng nhận chất lượng lô hạt giống đạt yêu cầu. Hạt giống đạt tiêu chuẩn chất lượng theo QCVN 01–54: 2011/BNNPTNT.

5. Đã xây dựng 9 mô hình thâm canh giống lúa DT66, quy mô 7 ha/mô hình. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất thử, kết quả đánh giá như sau; Giống có thời gian sinh trưởng từ 105-110 ngày trong vụ Xuân và 125-130 ngày trong vụ Mùa, tiềm năng năng suất cao, tỷ lệ lép thấp (10 - 15%), số hạt chắc/bông trung bình từ 160 - 210 hạt, hạt trên bông xếp xít. tại các tỉnh phía Bắc. Năng suất trung bình của giống đạt ở vụ Xuân từ 60 - 70 tạ/ha, vụ Mùa từ 55 - 60 tạ/ha, cao hơn năng suất của giống Bắc thơm 7 từ 15 - 20% và cao hơn năng suất của giống Hương thơm 1 từ 8 - 15%. Giống lúa mới có hạt gạo thon dài, trong, cơm dẻo, đậm cơm, có mùi thơm nhẹ. Trong điều kiện đồng ruộng, giống chống chịu bệnh bạc lá điểm 1-3, nhiễm nhẹ sâu bệnh hại chính. Giống có khả năng chịu rét, chống đổ tốt. Giống có khả năng thâm canh cao, thích hợp với nhiều chân đất khác nhau: Vàn, vàn cao... trong cơ cấu xuân muộn, mùa sớm tại các tỉnh phía Bắc.

6. Đã tổ chức 03 hội nghị đầu bờ thăm quan đánh giá mô hình sản xuất.

7. Tổ chức 6 lớp tập huấn kỹ thuật gieo trồng DT66 cho cho 60 cán bộ kỹ thuật và 300 nông dân trồng giống lúa DT66 tại các điểm triển khai dự án.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16446/2019) tại Cục Thông tin KHCNQG.

Đ.T.V (NASATI)