Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với xe bồn vận chuyển LNG và iso-tank chứa LNG trên phương tiện vận chuyển đường bộ

Theo đánh giá cung - cầu khí, lượng khí sản xuất nội địa sẽ giảm dần từ sau năm 2020 dẫn tới thiếu hụt nguồn cung gây mất cân đối cung - cầu. Khí tự nhiên thiếu hụt gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng quốc gia vì nó đóng góp 30% sản lượng điện của cả nước. Trước thực trạng đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao triển khai các dự án nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) để bù đắp cho nguồn cung khí trong nước cũng như mở rộng thị trường cung cấp/tiêu thụ khí.

Việc nhập khẩu LNG vào Việt Nam giúp đa dạng hóa nguồn cung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. LNG sẽ là sản phẩm hoàn toàn mới, chưa từng có từ trước đến nay tại Việt Nam và do vậy phương thức quản lý nhập khẩu, vận chuyển, đo đếm, sử dụng LNG cũng cần được xây dựng và hoàn thiện. Vì thế, nhóm nghiên cứu tại Tổng công ty khí Việt Nam do TS. Nguyễn Hồng Châu làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với xe bồn vận chuyển LNG và iso-tank chứa LNG trên phương tiện vận chuyển đường bộ” trong thời gian từ năm 2017 đến 2018.

Đề tài đã thu được các kết quả sau:

- Dự thảo TCVN về “Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với xe bồn vận chuyển LNG và iso-tank chứa LNG trên phương tiện vận chuyển đường bộ” đã được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu phân tích các tài liệu tiêu chuẩn quốc tế và trong nước và xây dựng các đặc điểm phù hợp với điều kiện sử dụng, vận chuyển LNG tại Việt Nam.

- Dự tháo TCVN về “Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với xe bồn vận chuyển LNG và iso-tank chứa LNG trên phương tiện vận chuyển đường bộ” đã được các chuyên gia đánh giá và nhận xét, cuối cùng đã được chỉnh sửa và hoàn thiện.

Việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho bồn vận chuyển LNG trên phương tiện vận chuyển đường bộ là cần thiết nhằm bổ sung cơ sở pháp lý cho việc vận chuyển, kinh doanh, phân phối LNG trong giai đoạn sau năm 2020 tại Việt Nam.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16214/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)