Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chiếu sáng đèn LED nhằm tăng năng suất sinh khối và năng suất tinh dầu cây Bạc hà (Mentha arvensis L.)

Bạc hà (Mentha arvensis L.) thuộc họ Bạc hà (Lamiaceae), là một cây thuốc nam quý. Hoạt chất chủ yếu trong cây Bạc hà là tinh dầu Bạc hà với hàm lượng cao từ 1,3 - 1,5%. Tinh dầu bạc hà được sử dụng với các công dụng hữu ích, đặc biệt hiệu quả trong các sản phẩm khử trùng, kháng khuẩn, giảm đau, kháng viêm, giúp tiêu hóa tốt, chống lại nấm mốc, chống trầm cảm, trị ho. Là một loại cây trồng có khả năng sinh trưởng và phát triển trong nhiều điều kiện khác nhau. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về ứng dụng đèn LED trong nông nghiệp đối với nhiều loại cây trồng khác nhau. Ở Việt Nam, công nghệ LED cho nông nghiệp đã được nghiên cứu ứng dụng trong quá trình nhân giống bằng phương pháp nuối cấy in vitro, trồng rau sạch, thúc đẩy quá trình ra hoa, quả… Tuy nhiên, những nghiên cứu nhằm gia tăng hoạt chất trong dược liệu còn hạn chế và chưa được nghiên cứu sâu, chưa có nghiên cứu nào về ứng dụng công nghệ chiếu sáng đèn LED trong nhân giống và trồng cây Bạc hà.

Từ thực tế trên, nhóm nghiên cứu Trung tâm Sinh học Thực nghiệm - Viện Ứng dụng công nghệ do TS. Phan Xuân Bình Minh làm chủ nhiệm đã đề xuất thực hiện đề tài: Nghiên ứng dụng công nghệ chiếu sáng đèn LED nhằm tăng năng suất sinh khối và năng suất tinh dầu cây Bạc hà (Mentha arvensisL.) với mục tiêu ứng dụng công nghệ chiếu sáng đèn LED nhằm tăng năng suất sinh khối và năng suất tinh dầu cây Bạc hà (Mentha arvensis) đáp ứng nhu cầu trồng và chiết xuất tinh dầu Bạc hà xuất khẩu.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, đề tài đã thu được những kết quả như sau:

1. Xác định được điều kiện chiếu sáng đèn LED trong nhà lưới thích hợp cho từng giai đoạn phát triển của cây Bạc hà:

Giai đoạn 0 - 1 tháng: Tỷ lệ 30% LED xanh + 70% LED đỏ, cường độ chiếu sáng là 300 µmol/m2 /s giờ, số giờ chiếu sáng là 16h;

Giai đoạn 1-2 tháng: Tỷ lệ 50%LED xanh + 50% LED, cường độ chiếu sáng là 500 µmol/m2 /s giờ, số giờ chiếu sáng là 16h;

Giai đoạn 2 - 3 tháng: Tỷ lệ 30% LED xanh + 70% LED đỏ, cường độ chiếu sáng là 500µmol/m2 /s giờ, số giờ chiếu sáng là 16h.

2. Xác định được điều kiện chiếu sáng đèn LED bổ sung vào ban đêm ngoài đồng ruộng cho cây sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng tinh dầu tốt nhất với công thức chiếu sáng cho từng giai đoạn tương tự như đối với công thức chiếu sáng trong nhà lưới, thời gian chiếu sáng bổ sung vào ban đêm là 4h.

3. Xây dựng được 1 quy trình trồng Bạc hà có bổ sung hệ thống chiếu sáng đèn LED vào ban đêm ngoài đồng ruộng có năng suất sinh khối tươi cao hơn so với đối chứng 1,68 lần và hàm lượng tinh dầu cao hơn đối chứng 1,53 lần, hàm lượng Methol trong tinh dầu đạt 86,56%.

4. Xây dựng được 1 mô hình trồng Bạc hà 100 m2 ngoài đồng ruộng có bổ sung điều kiện chiếu sáng LED thích hợp vào ban đêm cho năng suất tinh dầu là 4,19 lít/lứa cắt, tinh dầu đạt tiêu chuẩnxuất khẩu (TCVN 11422:2016) và hàm lượng Methol trong tinh dầu là 86,56%.

Đề tài mong muốn được hỗ trợ cho phép tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm trồng Bạc hà ngoài đồng ruộng có bổ sung điều kiện chiếu sáng đèn LED thích hợp vào ban đêm với quy mô lớn hơn và nghiên cứu trồng thử nghiệm thêm vào vụ Đông xuân để có những so sánh đánh giá khách quan về năng suất sinh khối, năng suất và chất lượng tinh dầu Bạc hà.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 18475/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

P.T.T (NASATI)