Nghiên cứu lý thuyết động lực học của quang electron gây ra bởi laser trong phân tử

Trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, TS. Hirobumi Mineo đã phối hợp với các cộng sự tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện đề tài: “Nghiên cứu lý thuyết động lực học của quang electron gây ra bởi laser trong phân tử”.

Mục tiêu chung của đề tài này là nghiên cứu phương pháp điều khiển các vòng pielectron trong phân tử sử dụng các xung laser và thu được sự phân bố theo góc của electron bị ion hóa khi có các mạch vòng pi-electron. Một mục đích khác nữa là nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng suy giảm trạng thái lên phổ HHG của nguyên tử và phân tử ở trạng thái chồng chập của trạng thái cơ bản và kích thích.

Sau khoảng hai năm nghiên cứu, đề tài đã thu được một số kết quả nổi bật như sau:

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng dao động hạt nhân lên các mạch vòng π-electron một chiều trong phân tử đối xứng thấp: chỉ ra ảnh hưởng của dao động hạt nhân lên phân bố moment động lượng góc của pielectron của phân tử toluence.

2. Nghiên cứu sự phân bố moment động lượng góc của pi electron: đã chỉ ra được sự quay của pi-electron gây ra bởi hiệu ứng Stark đối với phân tử vòng thơm đối xứng thấp (ví dụ phenylalanine); chỉ ra được sự phân bố mô ment động lượng góc theo thời gian; và đã chỉ ra tính hiệu quả của mô hình tương tác độc lập ứng dụng để nghiên cứu sự quay của pi-electron.

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng suy giảm trạng thái lên phổ HHG của nguyên tử và phân tử ở trạng thái chồng chập của trạng thái cơ bản và kích thích: đã chỉ ra được ảnh hưởng của hiệu ứng suy giảm trạng thái lên vị trí điểm dừng của phổ HHG của nguyên tử H, phân tử H2+; đã chỉ ra được ảnh hưởng của tham số bất đối xứng (tỷ số điện tích hai hạt nhân, moment lưỡng cực vĩnh viễn) lên tỷ số cường độ bậc chẵn và bậc lẻ của phổ HHG của phân tử Z1Z2.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17953/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)