Hoàn thiện quy trình nhân giống cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) và cây húng chanh Ấn Độ (Coleus forskohlii L.)

Từ năm 2013 đến năm 2016, ThS. Tạ Như Thục Anh cùng các cộng sự tại Viện Dược Liệu đã thực hiện đề tài: “Hoàn thiện quy trình nhân giống cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) và cây húng chanh Ấn Độ (Coleus forskohlii L.)”.

Đề tài nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) và cây húng chanh Ấn Độ (Coleus forskohlii L.) ở quy mô công nghiệp.

Sau ba năm nghiên cứu, đề tài đã thu được các kết quả sau:

- Đã xây dựng được 1 quy trình nhân giống in vitro, ex vitro và 1 quy trình trồng dược liệu của húng chanh Ấn Độ.

- Đã xây dựng được 1 quy trình nhân giống in vitro, nhân giống ex vitro và 1 quy trình trồng dược liệu của đan sâm.

- Đã hoàn thiện nội dung xây dựng mô hình trình diễn các giống húng chanh Ấn Độ với tổng diện tích mỗi mô hình từ 1-2ha và sản xuất được 350.000 - 1.100.000 cây giống và dược liệu mỗi tháng.

- Đã đào tạo và tập huấn 3 lớp cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông cũng như nông dân về kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc húng chanh Ấn Độ và đan sâm.

- Đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội thảo phát triển dược liệu đan sâm và húng chanh Ấn Độ về giống và quy trình kỹ thuật canh tác giống dược liệu đan sâm, húng chanh Ấn Độ.

- Đã đăng được 2 bài báo trên tạp chí Dược liệu.

Quy trình nhân giống in vitro hai cây thuốc húng chanh Ấn Độ và Đan sâm đạt yêu cầu chất lượng, có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khác. Hơn nữa, quy trình đơn giản và dễ thực hiện. Đề tài này không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có tính thực tiễn cao, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16742/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)