Hoàn thiện công nghệ chế tạo sơn chống ăn mòn chất lượng cao (tuổi thọ >15 năm), có sử dụng phụ gia nano cho các kết cấu thép trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng, công suất 200 tấn/năm

Nhằm hoàn thiện các công nghệ chế tạo sơn chống ăn mòn trên cơ sở chất tạo màng epoxy và polyureatan aliphatic, polyureaa, etylsilycat có phụ gia nano với tuổi thọ lớn hơn 15 năm sử dụng bảo vệ kết cấu thép trong môi trường khí quyển biển (C4-C5M) thuộc lĩnh vực giao thông và xây dựng thay thế ngoại nhập, công suất 200 tấn/ năm; xây dựng được dây chuyền thiết bị sản xuất các loại sơn chống ăn mòn chất lượng cao từ nhựa epoxy và polyureatan aliphatic, polyureaa, etylsilycat có phụ gia nano với công suất 200 tấn/ năm; ổn định sản xuất, thương mại hóa cho các bộ sản phẩm sơn chống ăn mòn theo công nghệ hoàn thiện; ứng dụng thi công vào một số công trình cụ thể trong môi trường khí quyển biển, ven biển (C4-C5M) nói chung và cho tối thiểu 500 m2 kết cấu thép môi trường khí quyển biển (cầu thép/sơn cho toa xe Đường sắt và đầu máy) nói riêng; xây dựng được dây chuyền công nghệ làm sạch bề mặt thép và thi công các loại sơn chống ăn mòn chất lượng cao từ nhựa epoxy, polyureatan aliphatic, etylsilycat có phụ gia nano cho kết cấu thép môi trường khí quyển biển (kết cấu thép cho công trình xây dựng và từng modun toa xe, đầu máy..) đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN 8790:2011.

Nhóm nghiên cứu, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, do PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy làm chủ nhiệm đã đề xuất thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo sơn chống ăn mòn chất lượng cao (tuổi thọ >15 năm), có sử dụng phụ gia nano cho các kết cấu thép trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng, công suất 200 tấn/năm”.

Sau một thời gian triển khai, đề tài đã thu được một số kết quả như sau:

Dự án đã hoàn thiện 6 quy trình công nghệ chế tạo 6 loại sơn thành phần chất lượng cao có sử dụng phụ gia nano cho các kết cấu thép. Tất cả 6 loại sơn đã được chế thử trên dây chuyền công nghệ công suất 200 tấn/năm thiết kế và lắp đặt tại Công ty Thanh Hoàng. Sản phẩm đã được đánh giá tất cả các tính chất cơ ly, độ bền hóa chất và thử nghiệm nhân tạo.

Sản phẩm của dự án đã được triển khai ứng dụng để bảo vệ 509 m2 cầu đường sắt Liên chiểu, Km 776+040, trên tuyến đường Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh và 3 toa xe của nhà máy xe lửa Dĩ An đã nghiệm thu đưa vào sử dụng chạy tuyến Đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh từ sau tháng 12/2019.

Dây chuyền công nghệ và thiết bị để chế tạo sơn với công suất 150 kg/mẻ đã được lắp đặt, hoàn thiện và đi vào hoạt động, đảm bảo công suất thiết kế.

Các tiêu chuẩn cơ sở sản xuất và thi công cho 6 loại sơn chống ăn mòn chất lượng cao có tuổi thọ trên 15 năm đã được biên soạn.

Dự án cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo nhân lực để có khả năng tiếp thu và thực hiện các quy trình công nghệ của dự án.

Dự án đã hoàn thành tất cả các nội dung công việc và đạt được tất cả các sản phẩm KHCN như đã đăng ký trong thuyết minh được phê duyệt.

Dự án có tác động tích cực đối với kinh tế, xã hội và môi trường, sản phẩm của dự án có khả năng ứng dụng, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ các công trình kết cấu bằng thép trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng. Đề nghị các cơ chức năng tạo điều kiện để triển khai sản xuất.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 18523/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

P.T.T (NASATI)