Trung Quốc xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia cho blockchain

Theo Văn phòng Nghiên cứu Blockchain của Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn Công nghiệp Điện tử thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia cho blockchain đã được công bố và hy vọng hoàn thành quá trình này vào cuối năm 2019. Các tiêu chuẩn quốc gia về blockchain bao gồm các tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn kinh doanh và ứng dụng, tiêu chuẩn phương pháp và quy trình, các tiêu chuẩn độ tin cậy và tương thích, tiêu chuẩn bảo mật thông tin..., và sẽ mở rộng hơn nữa khả năng áp dụng các tiêu chuẩn. Với các tiêu chuẩn, chính quyền hy vọng sẽ giảm thiểu rủi ro liên quan đến các ứng dụng blockchain.

Chính phủ Trung Quốc tin rằng công nghệ blockchain sẽ dẫn dắt một chu kỳ mới của đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp mới, và sự phát triển của công nghệ blockchain sẽ trở thành một bước quan trọng để Trung Quốc nắm bắt các cơ hội cạnh tranh về khoa học và công nghệ toàn cầu. Tháng 3/2018, Chính phủ Trung Quốc đã thiết lập Nền tảng mở cho đăng ký blockchain (Blockchain Registry Open Platform - BROP), thông qua ngân hàng trung ương của quốc gia này, nhằm mục đích phát triển quyền sở hữu trí tuệ trên blockchain. Nhiều chính quyền địa phương trên khắp đất nước cũng đang thúc đẩy sự phát triển của công nghệ blockchain. Vào tháng 4/2018, Thâm Quyến đã công bố quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ blockchain đầu tiên. Sáng kiến này được dẫn dắt bởi Quỹ định hướng vốn thiên thần Thâm Quyến. Hàng Châu đã định hướng phát triển công nghệ blockchain và thiết lập một Khu công nghiệp Blockchain.

NASATI (Theo https://technode.com/)

Nguồn tin: NASATI