Khai giảng chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử

Việc tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử là một trong những giải pháp chủ yếu để xây dựng Chính phủ điện tử đã được Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại lễ khai giảng khóa đào tạo.

Ngày 11/6/2020, tại Hà Nội, Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) đã tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử. Các học viên tham dự chương trình đào tạo là trưởng, phó phòng công nghệ thông tin (CNTT) hoặc giám đốc các trung tâm CNTT và truyền thông của các đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, ngành và các sở TT&TT trong cả nước.

Hiện thực hóa sáng kiến của Bộ TT&TT, “Chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử” đã được chính thức khởi động vào cuối tháng 12/2019, trong khuôn khổ hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Bộ TT&TT, có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chương trình nhằm đào tạo các cán bộ CNTT trở thành lực lượng nòng cốt, là các hạt nhân triển khai Chính phủ điện tử tại bộ, ngành, địa phương.

Theo kế hoạch, “Chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử” tổ chức đào tạo cho mỗi bộ, ngành, địa phương một chuyên gia làm hạt nhân triển khai Chính phủ điện tử. 100 chuyên gia tham gia Chương trình đào tạo này, dưới vai trò chủ trì của Bộ TT&TT sẽ hình thành một lực lượng chuyên gia Chính phủ điện tử từ trung ương đến địa phương, hợp lực để đề xuất giải pháp cho các vấn đề lớn trong quá trình triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số ở Việt Nam.

Các học viên này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ đề ra là phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số và xã hội số, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc đến năm 2025.

Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng chia sẻ, các học viên tham dự khóa học là những hạt nhân đầu tiên góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Cục sẽ chủ trì để chương trình đào tạo này được tổ chức một cách thường xuyên, định kỳ hằng năm, hằng quý, hằng tháng. Hình thức tiến hành có thể linh động, trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

Khóa đào tạo dự kiến sẽ trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu và bài học kinh nghiệm để có phương án giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn triển khai chính phủ điện tử ở bộ, ngành, địa phương mình.

Tham dự khóa học, các học viên sẽ được tìm hiểu cụ thể hơn về chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030, về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 và các văn bản hướng dẫn các bước xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

Trong thời gian đào tạo, các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT sẽ chia sẻ hướng dẫn triển khai về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước, triển khai quy định về lập đề cương dự toán chi tiết với hoạt động ứng dụng CNTT tin sử dụng kinh phí thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, triển khai về chi phí thuê dịch vụ, cách thức đảm bảo an ninh an toàn hạ tầng nền tảng Chính phủ số ứng dụng điện toán đám mây.

NASATI