Hội thảo về công nghệ vũ trụ (space technology) và khoa học vũ trụ (space science) phục vụ xây dựng dự thảo Chiến lược vũ trụ Việt Nam giai đoạn sau năm 2020

Vụ Công nghệ cao vừa phối hợp với Ban Chủ nhiệm Chương trình KH&CN vũ trụ, Viện Công nghệ vũ trụ, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, tổ chức hội thảo chuyên đề về 02 trong 03 trụ cột chính của dự thảo Chiến lược vũ trụ Việt Nam giai đoạn sau năm 2020.

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Hội thảo thu hút sự quan tâm, tham dự của trên 100 nhà khoa học, chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ (space technology) và khoa học vũ trụ (space science); và được mở đầu bằng bài phát biểu tham luận của GS. TSKH. Trần Mạnh Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, về tình hình phát triển công nghệ vũ trụ của một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam; sứ mạng và tiềm năng của lĩnh vực công nghệ vũ trụ trong tương lai cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tham luận của chuyên gia về lộ trình phát triển vệ tinh viễn thông.

Tiếp sau một số bài tham luận đề cập đến các vấn đề có liên quan đến 02 trong 03 trụ cột chính trong dự thảo Chiến lược vũ trụ Việt Nam giai đoạn sau năm 2020, bao gồm công nghệ vệ tinh viễn thám, công nghệ vệ tinh viễn thông, công nghệ trạm mặt đất, công nghệ tên lửa đẩy, khoa học Trái đất, vật lý thiên văn, vật lý vũ trụ, y sinh học vũ trụ,… phiên thảo luận bàn tròn đã diễn ra một cách sôi nổi.

Đại diện Lãnh đạo Vụ Công nghệ cao đã tham dự và phát biểu mở đầu cho phiên thảo luận bàn tròn với một số câu hỏi mang tính gợi mở. Tiếp theo đó, các đại biểu tham dự hội thảo đã tích cực phát biểu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về định hướng mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện cho dự thảo Chiến lược.

 

 

 

 

 

NASATI