Hội thảo “Công cụ khai thác thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp, tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ”

Nhằm hỗ trợ sử dụng công cụ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (SHCN); đồng thời hỗ trợ tiếp cận nhanh, khai thác đầy đủ, chính xác thông tin SHCN phục vụ hoạt động tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hóa, bảo vệ tài sản trí tuệ (TSTT) và các hoạt động quản trị TSTT của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; Ngày 15/05/2020, tại Nghệ An, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An (Sở KH&CN Nghệ An) tổ chức Hội thảo “Công cụ khai thác thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHCN, tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT”.

Tham dự Hội thảo, về phía Viện KHSHTT có ông Tạ Quang Minh - Viện trưởng, về phía Sở KH&CN Nghệ An có ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở, ông Võ Hải Quang - Giám đốc Trung tâm thông tin KHCN và Tin học Nghệ An; tham dự Hội thảo có đại diện của các cơ quan quản lý (Sở KH&CN, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục QLTT…); trường đại học, viện nghiên cứu (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh, Đại học Y khoa Vinh…); hiệp hội (Liên hiệp các hội KH&KT Nghệ An, Hội Doanh nghiệp Nghệ An…) và đại diện các doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được các chuyên gia của Viện KHSHTT chia sẻ về các chủ đề: (i) Thông tin SHCN phục vụ công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; (ii) Thông tin và dịch vụ SHCN phục vụ hoạt động nghiên cứu, tạo lập, bảo hộ và quản trị TSTT; (iii) Thực hành tra cứu sáng chế trên Nền tảng IPPlatform và (iv) Thực hành tra cứu nhãn hiệu trên Nền tảng IPPlatform.

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi, chủ yếu tập trung làm rõ về vai trò, lợi ích của việc sử dụng công cụ khai thác thông tin SHCN (Công cụ IPPlatform) phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, cụ thể:

- Về SHTT: hướng dẫn xác lập quyền; phổ biến kiến thức; tra cứu thông tin; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý xâm phạm quyền SHTT; tư vấn về xác lập, quản lý, phát triển TSTT, hỗ trợ chuyển giao sáng chế.

- Về thông tin KH&CN: Xử lý, phân tích – tổng hợp và cung cấp thông tin KH&CN phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển KH&CN; xây dựng và phát triển hoạt động thông tin KH&CN, xây dựng và phát triển CSDL Quốc gia về KH&CN và các CSDL KH&CN của địa phương; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về KH&CN tại địa phương; tổ chức các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin.

- Về phát triển dịch vụ công: hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công liên quan đến SHTT.

- Về các lĩnh vực khác: Xử lý, phân tích thông tin và cung cấp thông tin phục vụ xác định, đặt hàng, tuyển chọn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Đánh giá công nghệ, TSTT; Môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ; Thẩm định các dự án đầu tư liên quan đến công nghệ; Hỗ trợ đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ.

Các đại biểu và đại diện của Viện KHSHTT và Sở KH&CN Nghệ An cũng đã trao đổi về nội dung phối hợp xây dựng Công cụ (Dashboard) quản trị TSTT riêng cho cơ quan quản lý nhà nước về SHCN, cho các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp/tập đoàn lớn dựa trên Nền tảng IPPlatform. Đây là công cụ được thiết kế riêng phù hợp với chức năng quản lý. Công cụ này cho phép chủ thể quản lý kiểm soát dễ dàng các TSTT (theo dõi tình trạng pháp lý của đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ; thống kê và phân loại các TSTT; theo dõi việc duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ…). Nhiều đại biểu cho rằng, việc xây dựng Công cụ (Dashboard) quản trị TSTT riêng vận hành và kết nối với Nền tảng IPPlatform là hết sức cần thiết, đặc biệt là đối với cơ quan quản lý nhà nước về SHCN.

Sau phần thảo luận là nội dung Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về SHTT giữa Viện KHSHTT và Sở KH&CN Nghệ An. Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác, Viện KHSHTT và Sở KH&CN Nghệ An phối hợp khai thác Trạm IPPlatform, xây dựng công cụ quản trị TSTT phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHCN; tư vấn và hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bản tỉnh Nghệ An tra cứu thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và thương mại hóa TSTT.

Phần cuối của Hội thảo là Lễ Khai trương Trạm IPPlatform tại Sở KH&CN Nghệ An. Trạm IPPlatform là nơi hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng khởi nghiệp tra cứu thông tin SHCN, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về SHTT phục vụ công tác quản lý nhà nước về SHCN.

 

 

NASATI