Chính thức khai trương Sàn giao dịch công nghệ Thượng Hải nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Sàn giao dịch Công nghệ Thượng Hải (STEX) đã chính thức khai trương hôm 28/10/2020 nhằm thúc đẩy ĐMST trên thị trường công nghệ. Sàn giao dịch được thành lập bởi Bộ Khoa học và Công nghệ và chính quyền thành phố Thượng Hải. Là một trong những sàn giao dịch công nghệ đầu tiên ở Trung Quốc, Sàn giao dịch Công nghệ Thượng Hải được thành lập vào năm 1993 và công việc chuẩn bị cho khai trương chính thức đã được bắt đầu vào từ 31 tháng 12 năm 2019.

Sàn giao dịch công nghệ Thượng Hải đã chính thức mở cửa hôm 28/10/2020 nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên thị trường công nghệ

Không giống như các sàn giao dịch quyền tài sản khác, Sàn giao dịch Công nghệ Thượng Hải sẽ tổ chức các giao dịch về các thành tựu khoa học và công nghệ và dịch vụ kỹ thuật khác nhau để giúp đẩy nhanh việc chuyển giao khoa học và công nghệ ở Đồng bằng sông Dương Tử và trên toàn quốc, Yan Mingfeng, Giám đốc Sàn giao dịch cho biết.

Cho đến nay, Sàn giao dịch đã thu hút sự tham gia của tổng cộng 20 trường đại học và viện nghiên cứu, 30 tổ chức dịch vụ giao dịch và 60 doanh nghiệp bao gồm cả các công ty nhà nước và công ty niêm yết. Hơn 5.000 thành tựu khoa học và công nghệ hiện đang được tham gia Sàn giao dịch, cùng với các công ty với giá trị giao dịch ước tính 1 tỷ nhân dân tệ dự định niêm yết. Quan trọng hơn, nó cũng nhằm mục đích thiết lập một hệ sinh thái giao dịch công nghệ và cố gắng hướng dẫn năm nguồn lực chính, như thành tựu công nghệ, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, tham gia vào một thị trường giao dịch theo quy trình tiêu chuẩn.

Vào tháng 3 năm 2020, Ủy ban Trung ương CPC và Hội đồng Nhà nước đã ban hành hướng dẫn về cải tiến cơ chế phân bổ các yếu tố sản xuất theo cơ chế thị trường. Chỉ ra tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc “tăng tốc phát triển thị trường nhân tố công nghệ” và “thúc đẩy cải cách phân bổ nhân tố công nghệ theo định hướng thị trường”. Nó mang lại cơ hội phát triển lớn cho STEX. Để nâng cao hơn nữa khả năng phục vụ theo định hướng thị trường của sàn giao dịch công nghệ, STEX bắt đầu chuyển đổi sang hệ thống quản lý doanh nghiệp vào năm 2015. Quá trình chuẩn bị trong 5 năm đã giúp STEX có nhiều nguồn lực công nghệ.

Sau gần một năm chuẩn bị, STEX đã tiến hành thiết kế và quy hoạch toàn bộ hệ thống thương mại cốt lõi từ quy tắc đến thiết kế sản phẩm giao dịch, thiết lập một bộ chuyển đổi hoàn toàn cách thức của các thành tựu khoa học và công nghệ. Hơn nữa, nó kết hợp các nhu cầu đổi mới và các dịch vụ kỹ thuật tài chính như hỗ trợ dịch vụ và các dịch vụ giao dịch kỹ thuật,

Ngoài ra, STEX cũng cung cấp xác minh giao dịch và thanh toán một cửa để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các thực thể giao dịch. Các nhu cầu bao gồm nhưng không giới hạn ở niêm yết công khai, thỏa thuận không công khai, trưng bày dịch vụ, trưng bày sản phẩm và các sản phẩm giao dịch khác. Hơn nữa, STEX còn cung cấp dịch vụ tư vấn giao dịch, thông tin, tư vấn tài trợ hồ sơ và các dịch vụ liên quan toàn diện khác để cho phép hợp nhất công nghệ và các nguồn lực khác.

Khối lượng giao dịch hợp đồng công nghệ ở Trung Quốc lần đầu tiên vượt quá 2 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2019, phản ánh nhu cầu thị trường mạnh mẽ về công nghệ.

P.A.T (NASATI), theo Xinhua, 11/2020