Các hình thức tổ chức giáo dục STEM được khuyến khích trong các trường trung học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn (Số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học) hướng dẫn các hình thức tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục STEM trong trường trung học, bao gồm: giảng dạy các môn khoa học theo bài học STEM, trải nghiệm STEM, và nghiên cứu khoa học và kĩ thuật.

Theo đó, tùy thuộc vào đặc thù từng môn học và điều kiện cơ sở vật chất, các trường có thể áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức giáo dục STEM. Trong đó, hoạt động dạy các môn khoa học theo bài học STEM được tổ chức dựa trên tiếp cận tích hợp nội môn hoặc tích hợp liên môn. Học sinh thực hiện bài học STEM được chủ động nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu học tập để tiếp nhận và vận dụng kiến thức thông qua các hoạt động: lựa chọn giải pháp giải quyết vấn đề; thực hành thiết kế, chế tạo, thử nghiệm mẫu thiết kế; chia sẻ, thảo luận, hoàn thiện hoặc điều chỉnh mẫu thiết kế dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Đối với hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức thông qua hình thức câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế; tùy theo sở thích, năng khiếu mà học sinh có thể tham gia một cách tự nguyện. Văn bản hướng dẫn đề xuất nên ưu tiên những hoạt động liên quan hoặc tiếp nối ở mức vận dụng (thiết kế, thử nghiệm, thảo luận và chỉnh sửa) các hoạt động trong bài học STEM.

Các trường cũng được khuyến khích hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các thành phần kinh tế - xã hội khác và gia đình để tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM.

Các học sinh có năng khiếu được phát hiện trong 2 hoạt động kể trên sẽ được bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia nghiên cứu khoa học, kĩ thuật. Hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật được thực hiện dưới dạng một đề tài/dự án nghiên cứu bởi một cá nhân hoặc nhóm hai thành viên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc nhà khoa học có chuyên môn phù hợp.

Dựa trên tình hình thực tiễn, các trường có thể định kỳ tổ chức Ngày hội STEM hoặc Cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật tại đơn vị để đánh giá nỗ lực của giáo viên và học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có trách nhiệm cung cấp tài liệu tập huấn về triển khai thực hiện giáo dục STEM tại địa chỉ http://stem.sesdp2.edu.vn. Tài liệu tập huấn bao gồm video, bài học minh họa, bài giảng minh họa, và hệ thống câu hỏi kiểm tra học viên...

NASATI