Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW8 (khóa XII)

Ngày 20/12/2018, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 (Khóa XII). Hội nghị được kết nối trực tuyến với 07 điểm cầu gồm: Hội trường 204, trụ sở Bộ KH&CN (điểm cầu chính) và các điểm cầu Cục công tác phía Nam; Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Cục Sở hữu trí tuệ; Viện Năng lượng nguyên tử; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Công ty cổ phần FPT.


Đ/c Trần Hồng Hà, báo cáo viên Trung ương, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (ĐUK) báo cáo tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có đ/c Chu Ngọc Anh, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đ/c Trần Hồng Hà, báo cáo viên Trung ương, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (ĐUK); đ/c Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN. Tham dự hội nghị còn có các đ/c trong BCH Đảng bộ Bộ KH&CN và toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ, đại diện các tổ chức chính trị- xã hội thuộc Bộ.

Thông qua hội nghị, các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, mỗi đảng viên sẽ nắm được những nội dung cơ bản các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII), trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, nghị quyết, kết luận của Trung ương đến cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị và người lao động của Bộ KH&CN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN khẳng định: thời gian qua, việc tổ chức học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến đã được thực hiện nề nếp, hiệu quả. Đây là cách làm ngắn gọn, khoa học, và được Ban tuyên giáo của Đảng bộ Bộ KH&CN phối hợp với các đơn vị để tổ chức thực hiện có tác dụng thiết thực, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng trong thời gian tới đây. Đồng thời đ/c Bí thư Đảng ủy Bộ Trần Văn Tùng cũng bày tỏ mong các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết nghiêm túc, thực hiện việc viết thu hoạch theo đúng quy định như là trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, đ/c báo cáo viên Trung ương Trần Hồng Hà thông báo: Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khoá XII, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời truyền đạt đầy đủ, ngắn gọn và súc tích các nội dung cơ bản, xuyên suốt Hội nghị Trung ương 8 bao gồm: các Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác đến các học viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW8 (khóa XII).

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết đối với cán bộ, đảng viên và đề nghị các học viên tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần học tập, tiếp tục triển khai quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng nhấn mạnh một số quan điểm, mục tiêu được xác định trong Nghị quyết gắn liền với vai trò, nhiệm vụ chính trị của khoa học và công nghệ đối với phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước. Trên cơ sở đó, Bộ KH&CN sẽ vận dụng, đề ra các giải pháp như xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Bộ KH&CN, của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, của các cấp ủy và lãnh đạo các cấp và mỗi đảng viên để thực hiện Nghị quyết của Đảng đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tin tưởng rằng với trí tuệ và sự nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, cán bộ, đảng viên, các hội viên chính trị xã hội, người lao động thuộc Bộ KH&CN sẽ triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

NASATI

Nguồn tin: NASATI