Tỷ lệ mắc vi rút Chikungunya, Zika và Dengue ở Mexico có thể cao hơn so với báo cáo trước đây

Vi-rút Dengue, Chikungunya và Zika đều đã được ghi nhận ở Mexico; tuy nhiên, những tiến bộ chẩn đoán gần đây đã cải thiện độ chính xác của xét nghiệm huyết thanh học. Một nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí PLOS Neglected Tropical Diseases của tác giả José Esteban Muñoz-Medina tại Viện An sinh xã hội Mexico và nhóm nghiên cứu cho thấy rằng những ước tính hiện tại về tỷ lệ nhiễm vi-rút arbovirus ở Mexico có thể đã bị đánh giá thấp trước đây.

Vi-rút Chikungunya và Zika lần đầu tiên được phát hiện ở Mexico vào năm 2014 và 2015. Tuy nhiên, các kỹ thuật chẩn đoán được sử dụng bởi Mạng lưới Phòng thí nghiệm Y tế Công Quốc gia chỉ tập trung vào việc phát hiện vi-rút Dengue cho đến năm 2017.Trước khi triển khai kỹ thuật mới, tỷ lệ mắc bệnh thực sự của 3 loại vi-rút này, cũng như tỷ lệ đồng nhiễm vẫn chưa được biết rõ. Để xác định tỷ lệ mắc bệnh Dengue, Chikungunya và Zika ở các khu vực lưu hành của Mexico, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu cắt ngang trên 1038 mẫu huyết thanh được sử dụng để xác định chẩn đoán bệnh Dengue, chikungunya hoặc Zika trong ba năm đầu tiên đồng lưu hành vi-rút. Họ đã phân tích lại các mẫu huyết thanh bằng cách sử dụng một thử nghiệm có thể xác định bất kỳ loại vi-rút nào trong số ba loại vi-rút chỉ trong một phản ứng.

Kết quả là tỷ lệ mắc bệnh arbovirosis cao gấp 2,4 lần so với báo cáo ban đầu, bao gồm cả đồng nhiễm, cho thấy đánh giá thấp tỷ lệ mắc ba loại virus này. Tuy nhiên, nghiên cứu trong tương lai là cần thiết để cung cấp các ước tính mới nhất về tỷ lệ mắc của từng loại vi-rút.

Theo các tác giả: "Thông tin được tạo ra trong nghiên cứu này làm phong phú thêm thông tin dịch tễ học chính xác hơn về các vi-rut arbovirus này, có thể giúp cải thiện ước tính về gánh nặng, tỷ lệ mắc bệnh và phân bổ nguồn lực, cũng như cung cấp thông tin để thiết kế các thuật toán chẩn đoán tốt hơn. kịch bản có thể xảy ra các vụ bùng phát hoặc dịch bệnh mới gây ra bởi các virut này hoặc các virut khác hiện đang lưu hành ở Châu Mỹ".

Muñoz-Medina cho biết thêm: "Chúng tôi đã nghiên cứu sự lưu hành của hai loại vi-rút arbovirus mới trong khu vực lưu hành bệnh sốt xuất huyết để đánh giá tác động đến sự lưu thông của chúng và đánh giá thấp các trường hợp mắc bệnh".

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-12-chikungunya-zika-dengue-virus-incidence.html, 2/12/2021